Đề thi thử THPT QG 2020 Toán Megabook số 8 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán Megabook số 8 đáp án chi tiết

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán Megabook số 8 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

 

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán Megabook số 8 đáp án chi tiết

Trích trong tài liệu

Câu 16: Chọn A.
+ Hàm số không có tiệm cận đứng.
+ có tập xác định là
+Để hàm số nhận là tiệm cận đứng
Vậy có 3 giá trị của m để hàm số không có tiệm cận đứng:
Câu 17: Chọn A.
Ta có:
Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là
• ta được hàm số

Lập trục xét dấu của ta suy ra là điểm cực tiểu của hàm số.
Vậy thỏa mãn
• Với ta được hàm số

Lập trục xét dấu của ta suy ra là điểm cực đại của hàm số.
Vậy không thỏa mãn.
Câu 18: Chọn A.
• Trường hợp 1: Nếu m = 0 thì hàm số có dạng y = x + 1.
Đồ thị của hàm số này không có tiệm cận ngang.
• Trường hợp 2: Nếu m < 0 ĐKXĐ: Đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang. • Trường hợp 3: Nếu m > 0 TXĐ: D=
Khi đó đồ thị hàm số luôn có hai cận ngang.
Thật vậy,

Vì và nên Vậy có 2 giá trị của m thỏa mãn.
Câu 19: Chọn C.
Hàn số:
TXĐ:

Bảng biến thiên:

-1 1

| |

0 0

-1

Dựa vào BBT có GTLN M = 0, GTNN .
Suy ra . Chọn C.
Câu 20: Chọn B.
Đặt
TXĐ:

Hàm số nghịch biến khi:

Dựa vào bảng biến thiên có:
Chọn B.
Câu 21: Chọn B.
TXĐ:
Ta có: Hàm số nghịch biến trên khoảng
Do chỉ nhận giá trị nguyên nên
Câu 22: Chọn C.
TXĐ:

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Toán Megabook số 8 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >