Đề thi thử THPT QG 2020 Toán Megabook số 3 có lời giải

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán Megabook số 3 có lời giải

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán Megabook số 3 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán Megabook số 3 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

 

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán Megabook số 3 có lời giải

Trích trong tài liệu

Câu 1: Số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là:
A. 1. B. 2. C. 3. D. 0.
Câu 2: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn [1;3].
A. B. C. D.
Câu 3: Số tiệm cận của đồ thị hàm số là:
A. 2. B. 1. C. 4. D. 3.
Câu 4: Đồ thị hàm số có các đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang lần lượt là:
A. và B. và C. và D. và
Câu 5: Gọi M, m lần lượt GTLN, GTNN của hàm số trên Khi đó 3M+m bằng:
A. 12. B. C. D.
Câu 6: Cho hàm số Khẳng định nào sau đây là khẳng định ĐÚNG?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng và đồng biến trên khoảng
B. Hàm số luôn đồng biến .
C. Hàm số luôn nghịch biến .
D. Hàm số đồng biến trên khoảng và nghịch biến trên khoảng
Câu 7: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số luôn nghịch niến trên R.
A. B. C. D.
Câu 8: Cho hàm số có bảng biến thiên dưới đây. Khẳng định nào sau đây SAI?

0 1

– – 0 +

-2

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (0;1).
C. Hàm số đồng biến trên khoảng
D. Hàm số đồng biến trên khoảng
Câu 9: Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng
A. B. 2. C. 1. D.
Câu 10: Hàm số nghịch biến trên khoảng nào?
A. (0;2). B. (-2;0). C. D.
Câu 11: Cho hàm số liên tục trên và có đạo hàm Hàm số có mấy điểm cực trị?
A. 4. B. 2. C. 5. D. 3.
Câu 12: Cho hàm số liên tục trên . Hàm số có đồ thị như hình vẽ:
Khẳng định nào sau đây là ĐÚNG?

A. Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị. B. Đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị
C.Đồ thị hàm số có bốn điểm cực tri. D. Đồ thị hàm số có 1 điểm cực trị.
Câu 13: Cho hàm số có bảng biến thiên dưới đây. Khẳng định nào sau đây là khẳng định ĐÚNG?

2 4

+ 0 – 0 +

3

-2

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Toán Megabook số 3 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >