Đề thi thử THPT QG 2020 Toán Megabook số 13 có lời giải

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán Megabook số 13 có lời giải

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán Megabook số 13 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán Megabook số 13 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

 

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán Megabook số 13 có lời giải

Trích trong tài liệu

mệnh đề nào đúng?

A. . B. .
C. D.
Câu 12: Cho hàm số có đạo hàm liên tục trên và có bảng biến thiên như sau:

0 1

+ 0 0 + 0

A. (0;1). B. C. D.
Câu 13: Cho hàm số xác định, liên tục trên và có bảng biến thiên như sau:

3

+ 0 0 +

5

1

Đồ thị hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 14: Cho đồ thị (C) của hàm số . Số các tiếp tuyến với đồ thị (C) mà các tiếp tuyến đó vuông góc với đường thẳng là:
A. 1. B. 2. C. 3. D. 0.
Câu 15: Giá trị nhỏ nhất của hàm số là:
A. 1. B. . C. D.
Câu 16: Cho hàm số liên tục trên đoạn và có đồ thị như hình vẽ:

Số nghiệm của phương trình trên đoạn là?
A. 4. B. 2. C. 3. D. 1.
Câu 17: Cho hàm số có đô thị như hình vẽ dưới đây. Chọn kết luận sai trong các kết luận sau:

A. Hàm số đạt cực tiểu tại
B. Đồ thị hàm số cắt trục tại điểm (0;1).
C. Hàm số đồng biến trên khoảng
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng
Câu 18: Hàm số đạt cực tiểu tại khi:
A. B. C. D.
Câu 19: Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh , mặt bên là tam giác cân tại và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, góc giữa đường thẳng và mặt phẳng đáy bằng . Thể tích khối chóp bằng:
A. B. C. D.
Câu 20: Cho lăng trụ đứng có đáy ABC là tam giác vuông tại A với . Biết BC’ hợp với mặt phẳng (AA’C’C) với môt góc 300 và hợp với mặt phẳng đáy góc a sao cho . Gọi M, N lần lượt là trung điểm cạnh BB’ và A’C’. Khoảng cách MN và AC’ là:
A. B. C. D.
Câu 21: Cho hàm số Chọn kết luận đúng?
A. Hàm số đạt cực tiểu tại B. Hàm số đạt cực tiểu tại
C. Hàm số đạt cực đại tại D. Hàm số đạt cực đại tại
Câu 22: Với giá trị nào của tham số để đồ thị hàm số có tiệm cận ngang.
A. B. C. D. Không có .
Câu 23: Số giao điểm của đường cong và đường thẳng là:
A. 1. B. 2. C. 3. D. 0.
Câu 24: Cho hàm số có đồ thị hàm số như hình vẽ:

Chọn kết luận đúng trong các kết luận sau:
A. B.

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Toán Megabook số 13 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >