Đề thi thử THPT QG 2020 Toán GV Thủ Khoa Số 2

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán GV Thủ Khoa Số 2

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán GV Thủ Khoa Số 2
4.7/5 3 votes

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán GV Thủ Khoa Số 2

tại Tài Liệu Pro

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán GV Thủ Khoa Số 2

Trích trong tài liệu

C. D.
Câu 14: bằng
A. B. 0 C. D.
Câu 15: Cho I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Hỏi đẳng thức nào đúng?
A. B. C. D.
Câu 16: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, . Cạnh bên và SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách giữa SB và DC bằng:
A. B. C. D.
Câu 17: Cho hình chóp S ABCD . có đáy ABCD là hình vuông, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Đường thẳng BD vuông góc với đường thẳng nào sau đây?
A. SB B. SD C. SC D. CD
Câu 18: Xác định để 3 số theo thứ tự thành lập một cấp số cộng?
A. không có giá trị nào của B.
C. D.
Câu 19: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số để phương trình có nghiệm?
A. 6 B. 2 C. 1 D. 7
Câu 20: Cho tứ diện ABCD. Gọi G là trọng tâm tam giác ABD. M là điểm trên cạnh BC sao cho MB=2MC. Khi đó đường thẳng MG song song với mặt phẳng nào dưới đây?
A. B. C. D.
Câu 21: Đạo hàm của hàm số là:
A. B. C. a D.
Câu 22: Số trung bình của dãy số liệu 1;1;2;3;3;4;5;6;7;8;9;9;9 gần đúng với giá trị nào nhất trong các giá trị sau?
A. 5,14 B. 5,15 C. 5 D. 6
Câu 23: Hệ số trong khai triển biểu thức bằng:
A. -5670 B. 13608 C. 13608 D. 5670
Câu 24: Hệ số góc k của tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ bằng
A. 6 B. 0 C. 8 D. 9
Câu 25: Cho hình chóp S ABC . có đáy ABC là tam giác vuông tại A , cạnh bên SA vuông góc với . Gọi I là trung điểm cạnh AC , H là hình chiếu của I trên SC . Khẳng định nào sau đây đúng?
A. B. C. D.
Câu 26: Một vật chuyển động trong 3 giờ với vận tốc phụ thuộc thời gian có đồ thị là một phần của đường parabol có đỉnh và trục đối xứng song song với trục tung như hình vẽ. Vận tốc tức thời của vật tại thời điểm 2 giờ 30 phút sau khi vật bắt đầu chuyển động gần bằng giá trị nào nhất trong các giá trị sau?.
,
A. 8,7(km/h) B. 8,8(km/h) C. 8,6(km/h) D. 8,5(km/h)
Câu 27: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình
(1) có tập nghiệm S=R?
A. B. C. D.

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Toán GV Thủ Khoa Số 2 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

 
Bài học tiếp theo >