Đề thi thử THPT QG 2020 Toán GV Hồ Thức Thuận CCBOOK Số 3

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán GV Hồ Thức Thuận CCBOOK Số 3

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán GV Hồ Thức Thuận CCBOOK Số 3
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán GV Hồ Thức Thuận CCBOOK Số 3

tại Tài Liệu Pro

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán GV Hồ Thức Thuận CCBOOK Số 3

Trích trong tài liệu

Họ, tên thí sinh:
Số báo danh:

Câu 1. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn .
A. B. C. D. 1
Câu 2. Cho và . Tính giá trị biểu thức .
A. B. C. D.
Câu 3. Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn bằng
A. 2 B. C. 3 D. 0
Câu 4. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với đáy, góc giữa SC và mặt đáy bằng 45°. Tính khoảng cách d giữa hai đường thẳng SB và AC.
A. B. C. D.
Câu 5. Số giao điểm của đường cong và đường thẳng bằng.
A. 0 B. 2 C. 1 D. 3
Câu 6. Cho ba số thực dương a, b, c khác 1. Đồ thị các hàm số được cho trong hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. B. C. D.
Câu 7. Tìm tập xác định D của hàm số
A. B. C. D.
Câu 8. Tìm tập xác định của hàm số .
A. B.
C. D.
Câu 9. Rút gọn biểu thức với ?
A. B. C. D.
Câu 10. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a và góc , cạnh bên và vuông góc với mặt đáy. Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện S.ACD
A. B. C. D.
Câu 11. Cho khối cầu có thể tích bằng , khi đó bán kính R của mặt cầu là
A. B. C. D.
Câu 12. Tìm nghiệm của phương trình .
A. B. C. D.
Câu 13. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a, góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng 60°. Tính theo a thể tích V của khối chóp S.ABC.
A. B. C. D.
Câu 14. Bảng biến thiên sau là của hàm số nào?

2

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Toán GV Hồ Thức Thuận CCBOOK Số 3 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >