Đề thi thử THPT QG 2020 Toán GV DVH Moon Số 23 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán GV DVH Moon Số 23 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán GV DVH Moon Số 23 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán GV DVH Moon Số 23 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Đầu trang

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán GV DVH Moon Số 23 đáp án chi tiết

Cuối trang

Câu 1: Đáp án B
vuông tại A có nên
vuông cân tại B nên
Do đó
Câu 2: Đáp án B
Hàm số có nên hàm số này đồng biến trên
Câu 3: Đáp án D
Câu 4: Đáp án B

Do đó
Câu 5: Đáp án B
Dựng tam giác đều IAB (I và C cùng phía bờ AB). Ta có và IB=BC nên đều, IA=IB=IC=a
Qua I dựng đường thẳng song song với SA, cắt đường trung trực của SA tại O thì O là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp.
Gọi M là trung điểm của SA.
Ta có OM=IA=a; nên

Câu 6: Đáp án D

Do đó
Tứ diện DACD’ vuông tại D nên ta có:

Câu 7: Đáp án A

Câu 8: Đáp án C
MN là đường trung bình của tam giác DAS nên .
Gọi O là tâm của hình vuông ABCD, vì SA=SC=SB=SD nên
Có nên
nên
Câu 9: Đáp án C
Gọi bán kính đường tròn đáy là r. Vì thiết diện cắt bởi mặt phẳng qua trục là hình vuông nên chiều cao hình trụ là 2r. Ta có
Theo đề bài:
Câu 10: Đáp án D
Câu 11: Đáp án C
Hình chiếu vuông góc của D xuống mặt phẳng là điểm C. Theo đề bài, ta có

Do đó

Câu 12: Đáp án A
Câu 13: Đáp án D

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Toán GV DVH Moon Số 23 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >