Đề thi thử THPT QG 2020 Toán GV DVH Moon Số 18 có lời giải

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán GV DVH Moon Số 18 có lời giải

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán GV DVH Moon Số 18 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán GV DVH Moon Số 18 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Đầu trang

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán GV DVH Moon Số 18 có lời giải

Cuối trang

Họ, tên thí sinh:
Số báo danh:

Câu 1: Cho hình chóp tam giác S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy một góc > Tính thể tích V của khối chóp S.ABC
A. B. C. D.
Câu 2: Trong các hàm số sau, hàm số đồng biến trên là
A. B.
C. D.
Câu 3: Cho hàm số phù hợp với bảng biến thiên sau. Mệnh đề nào đúng?

-1 0 1

+ 0 – – 0 +

11

-1 5

A. Hàm số đồng biến trên khoảng và nghịch biến trên
B. Hàm số đồng biến trên hai khoảng và nghịch biến trên
C. Hàm số đồng biến trên hai khoảng và nghịch biến trên khoảng D. Hàm số đồng biến trên hai khoảng và nghịch biến trên hai khoảng
Câu 4: Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ có AB=2a, . Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’
A. B. C. D.
Câu 5: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại B, AB=BC=a và . Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SA=2a. Tính theo a bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC
A. B. C. D.
Câu 6: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB=AA’=a, AC=2a. Khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng là
A. B. C. D.
Câu 7: Nếu cạnh của một hình lập phương tăng lên gấp 3 lần thì thể tích của hình lập phương đó tăng lên bao nhiêu lần?
A. 27 B. 9 C. 6 D. 4
Câu 8: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vuông ABCD cạnh bằng a và các cạnh bên đều bằng a. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AD và SD. Số đo góc bằng
A. B. C. D.
Câu 9: Cho hình trụ có diện tích toàn phần là và có thiết diện cắt bởi mặt phẳng qua trục là hình vuông. Tính thể tích khối trụ?
A. B. C. D.
Câu 10: Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng khi và chỉ khi B. Nếu thì hàm số đồng biến trên
C. Hàm số đồng biến trên khoảng khi và chỉ khi
D. Nếu thì hàm số đồng biến trên khoảng
Câu 11: Cho hình hộp đứng có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a, đường thẳng tạo với mặt phẳng góc . Tính thể tích khối hộp
A. B. C. D.
Câu 12: Đồ thị trong hình bên là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Toán GV DVH Moon Số 18 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >