Đề thi thử THPT QG 2020 Toán GV Đặng Việt Hùng Số 8 có lời giải

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán GV Đặng Việt Hùng Số 8 có lời giải

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán GV Đặng Việt Hùng Số 8 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán GV Đặng Việt Hùng Số 8 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Đầu trang

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán GV Đặng Việt Hùng Số 8 có lời giải

Cuối trang

Câu 26: Cho hàm số (m là tham số thực) thỏa mãn . Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. B. C. D.
Câu 27. Cho hàm số , đồ thị có bao nhiêu đường tiệm cận?
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
Câu 28. Cho hình chóp S.ABCD. Gọi theo thứ tự là trung điểm của SA, SB, SC, SD. Tính tỉ số thể tích của hai khối chóp và .
A. B. C. D.
Câu 29. Cho hình lăng trụ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, . Biết rằng hình chiếu vuông góc của lên là trung điểm BC. Tính thể tích V của khối lăng trụ đó.
A. B. C. D.
Câu 30. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC biết . Tính cosin góc A của tam giác.
A. B. C. D.
III. Vận dụng
Câu 31. Tổng tất cả các giá trị nguyên của m để phương trình có nghiệm là:
A. 5 B. 6 C. 10 D. 3
Câu 32. Giá trị nhỏ nhất m và giá trị lớn nhất M của hàm số là
A. B. C. D.
Câu 33. Trên giá sách có 4 quyển sách toán, 3 quyển sách lý, 2 quyển sách hóa. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển sách. Tính xác suất để trong ba quyển sách lấy ra có ít nhất một quyển là toán.
A. B. C. D.
Câu 34. Cho hàm số . Khi hàm số có đạo hàm tại . Hãy tính .
A. B. C. D.
Câu 35. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O cạnh a, SO vuông góc với mặt phẳng và . Khoảng cách giữa SC và AB bằng
A. B. C. D.
Câu 36. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, và SA vuông góc với đáy ABCD. Tính , với là góc tạo bởi giữa đường thẳng BD và mặt phẳng .
A. B. C. D.
Câu 37. Cho hàm số , m là tham số thực. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m để hàm số nghịch biến trên khoảng . Tìm số phần tử của S.
A. 1 B. 5 C. 2 D. 3
Câu 38. Cho hàm số xác định trên và hàm số có đồ thị như hình vẽ. Tìm số điểm cực trị của hàm số .

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Toán GV Đặng Việt Hùng Số 8 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >