Đề thi thử THPT QG 2020 Toán GV Đặng Việt Hùng Số 13 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán GV Đặng Việt Hùng Số 13 đáp án chi tiết

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán GV Đặng Việt Hùng Số 13 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Đầu trang

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán GV Đặng Việt Hùng Số 13 đáp án chi tiết

Cuối trang

* Ta có: . Trong đó H là hình chiếu vuông góc của O lên .

* Gọi I là trung điểm của CD ta có:
.
Xét tam giác SOI vuông tại O ta có: .
* Do là tứ diện vuông tại O nên:

.
Câu 25: Chọn đáp án A.
Ta có .
Do đó hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng và .
Câu 26: Chọn đáp án D.
Tập xác định: .
Với thì .
Suy ra . Khi đó không đổi dấu trên từng khoảng xác định.
TH1: thì (loại)
TH2: thì (thỏa mãn)
Câu 27: Chọn đáp án C.
Tập xác định
Ta có nên đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là và tiệm cận đứng là
Câu 28: Chọn đáp án C.

Ta có .
Và .
Câu 29: Chọn đáp án C.

Gọi H là trung điểm BC.
Theo giả thiết, là đường cao hình lăng trụ và .
Vậy, thể tích khối lăng trụ là .
Câu 30: Chọn đáp án B.

Câu 31: Chọn đáp án C.
.
Phương trình có nghiệm khi

Vì nên .
Vậy tổng tất cả các giá trị nguyên của m để phương trình có nghiệm là 10.
Câu 32: Chọn đáp án C.
Ta có

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Toán GV Đặng Việt Hùng Số 13 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >