Đề thi thử THPT QG 2020 Toán GV Đặng Việt Hùng Moon Số 3

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán GV Đặng Việt Hùng Moon Số 3

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán GV Đặng Việt Hùng Moon Số 3
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán GV Đặng Việt Hùng Moon Số 3

tại Tài Liệu Pro

Đầu trang

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán GV Đặng Việt Hùng Moon Số 3

Cuối trang

Gọi N là trung điểm của AC. Khi đó, nên
Dễ dàng tính được và
Trong tam giác DMN, ta có
Vì nên
Vậy
Câu 38: Chọn B
Ta có
Ta tính được
Hàm số đã cho liên tục tại khi và chỉ khi
Vậy hàm số liên tục tại khi
Câu 39: Chọn A

Nhận xét: Điểm là đỉnh của elip (E) điều kiện cần để đều đó là A,B đối xứng với nhau qua Ox. Suy ra A,B là giao điểm của đường thẳng và elip (E)
+ Ta có elip (E):
+ Theo giả thiết A có tung độ âm nên tọa độ của (điều kiện do )
+ Ta có: và
+ đều

Câu 40: Chọn C.
Với điều kiện ta có phương trình đã cho tương đương với phương trình:

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất
Câu 41: Chọn A.
Phương trình bậc hai có nghiệm

Áp dụng hệ thúc Viet ta có:
Khi đó
Xét hàm số . Có
Hàm số Pm luôn đồng biến trên
Vậy giá trị lớn nhất của biểu thức P là
Câu 42: Chọn D.

Nếu sẽ có 16 cách chọn.
Nếu a, b, c khác nhau đôi một. Ta có thể liệt kê:
(1;2;4), (1;3;9), (1;4;16), (2;4;8), (3;6;12), (4;6;9), (4;8;16), (9;12;16).
Suy ra có : 8.2! cách chọn ( a, c hoán vị). Xác suất cần tìm là:
Câu 43: Chọn D.
Cách 1: Tự luận từ đầu
Để học sinh được đúng 6 điểm tức là trả lời đúng được tất cả 30 câu và trả lời sai 20 câu. Không gian mẫu (số cách lựa chọn) là: n()  450
Gọi A là biến cố mà học sinh trả lời đúng được 30 câu. Trước hết ta phải chọn ra 30 câu từ 50 câu để trả lời đúng (mỗi câu đúng chỉ có 1 cách chọn) , còn lại 20 câu trả lời sai (mỗi câu sai có 3 cách chọn)
Suy ra
Suy ra xác suất để học sinh trúng được 6 điểm là:

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Toán GV Đặng Việt Hùng Moon Số 3 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >