Đề thi thử THPT QG 2020 Toán Giáo Viên Thủ Khoa Số 7 có lời giải

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán Giáo Viên Thủ Khoa Số 7 có lời giải

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán Giáo Viên Thủ Khoa Số 7 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán Giáo Viên Thủ Khoa Số 7 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán Giáo Viên Thủ Khoa Số 7 có lời giải

Trích trong tài liệu

Sử dụng hệ quả: Nếu hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì giao tuyến của chúng (nếu có) cũng song song với đường thẳng đó.
Câu 5: Chọn B.
Định nghĩa: Cho hàm số xác định trên và . Giới hạn hữu hạn (nếu có) của tỉ số khi dần đến gọi là đạo hàm của hàm số đã cho tại điểm , kí hiệu là , ta có .
Từ định nghĩa rút ra kết luận đáp án B sai.
A đúng do định nghĩa.
C đúng vì đặt
D đúng vì đặt
Câu 6: Chọn D.
Ta có , nên đáp án D sai.
Câu 7: Chọn A.
Biểu diễn hai tập và trên cùng trục số ta được .
Câu 8: Chọn C.

Ta có: và . Vậy
Câu 9: Chọn C.
Dễ thấy nên là dãy số bị chặn
Lại có Suy ra dãy không phải là dãy số tăng cũng không phải là dãy số giảm.
Do đó đáp án C sai.
Câu 10: Chọn D.
Ta có một vecto pháp tuyến của đường thẳng là
Câu 11: Chọn A.
Câu 12: Chọn A.
Mỗi cách lập một số tự nhiên có hai chữ số khác nhau từ các chữ số 1;2;3;4;5;6;7;8;9 là một chỉnh hợp chập 2 của 9.
Vậy có số tự nhiên có hai chứ số khác nhau.
Câu 13: Chọn D.
Khi cộng hai bất đẳng thức cùng chiều ta được một bất đẳng thức cùng chiều nên ta có
.
Câu 14: Chọn C.
Ta có

Câu 15: Chọn D.

Ta có: + nên D đúng
+ nên A sai
+ nên B sai
+ nên B sai
Câu 16: Chọn A.

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Toán Giáo Viên Thủ Khoa Số 7 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >