Đề thi thử THPT QG 2020 Toán Đề Tăng tốc 1 – Megabook

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán Đề Tăng tốc 1 - Megabook

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán Đề Tăng tốc 1 – Megabook
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán Đề Tăng tốc 1 – Megabook

tại Tài Liệu Pro

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

 

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán Đề Tăng tốc 1 – Megabook

Trích trong tài liệu

Đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm 2018-2019
THPT YÊN MỸ HƯNG YÊN
MA TRẬN ĐỀ THI
Lớp Chương Nhận Biết Thông Hiểu Vận Dụng Vận dụng cao
Đại số
Lớp 12
(82%) Chương 1: Hàm Số C1 C2 C3 C4 C5 C7 C15 C8 C9 C10 C12 C16 C17 C19 C20 C24 C26 C28 C34 C36 C39 C40 C41 C45 C46 C47 C49 C44
Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit
Chương 3: Nguyên Hàm – Tích Phân Và Ứng Dụng
Chương 4: Số Phức
Hình học
Chương 1: Khối Đa Diện
C6 C13 C21 C23 C25 C27 C29 C32 C33 C35 C37
C48
Chương 2: Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu
Chương 3: Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian
Đại số
Lớp 11
(14%) Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác C14 C18 C30 C38
Chương 2: Tổ Hợp – Xác Suất C31 C42
Chương 3: Dãy Số, Cấp Số Cộng Và Cấp Số Nhân
Chương 4: Giới Hạn
Chương 5: Đạo Hàm
Hình học
Chương 1: Phép Dời Hình Và Phép Đồng Dạng Trong Mặt Phẳng C22

Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song
Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian
Đại số
Lớp 10
(4%) Chương 1: Mệnh Đề Tập Hợp
Chương 2: Hàm Số Bậc Nhất Và Bậc Hai
Chương 3: Phương Trình, Hệ Phương Trình.
Chương 4: Bất Đẳng Thức. Bất Phương Trình
Chương 5: Thống Kê
Chương 6: Cung Và Góc Lượng Giác. Công Thức Lượng Giác
Hình học
Chương 1: Vectơ C11
Chương 2: Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ Và Ứng Dụng
Chương 3: Phương Pháp Tọa Độ Trong Mặt Phẳng C50
Tổng số câu 10 17 22 1
Điểm 2 3.4 4.4 0.2

ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI
+ Mức độ đề thi: KHÁ
+ Đánh giá sơ lược:
Nội dung câu hỏi tập trung trong chương trình 12 .
Kiến thức 10 chỉ gồm 2 câu .
Phần hàm số hỏi cơ bản.
Cách hỏi câu vận dụng ,vận dụng cao quen thuộc không đòi hỏi tư duy nhiều.
Do đó mức độ phân loại thấp.

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Toán Đề Tăng tốc 1 – Megabook chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >