Đề thi thử THPT QG 2020 Sinh Thầy Công Hocmai số 8 có lời giải

Đề thi thử THPT QG 2020 Sinh Thầy Công Hocmai số 8 có lời giải

Đề thi thử THPT QG 2020 Sinh Thầy Công Hocmai số 8 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Sinh Thầy Công Hocmai số 8 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT QG 2020 Sinh Thầy Công Hocmai số 8 có lời giải pdf

Download ngay

số lần nguyên phân liên tiếp tạo ra các tế bào con. Tuy nhiên, trong một lần phân bào, ở một tế bào con có hiện tượng tất cả các nhiễm sắc thể

không phân li nên chỉ tạo ra một tế bào có bộ nhiễm sắc thể 4n; tế bào 4n này và các tế bào con khác tiếp tục nguyên phân bình thường với chu kì tế bào như nhau. Kết thúc quá trình nguyên phân trên tạo ra 240 tế bào con. Theo lí thuyết, trong số các tế bào con tạo thành, có bao nhiêu tế bào có bộ nhiễm sắc thể 4n?
A. 12. B. 16. C. 32. D. 64.
Câu 37. Ở người, xét 4 gen: gen thứ nhất có 3 alen nằm trên NST thường, các gen 2 và 3 mỗi gen đều có 2 alen nằm trên NST X (không có alen trên Y). Gen thứ 4 có 3 alen nằm trên NST giới tính Y (không có alen trên X). Theo lý thuyết số kiểu gen tối đa về các locus trên trong quần thể người là:
A. 115 B. 142 C. 312 D. 132
Câu 38. Ở người, bệnh rối loạn chuyển hóa phenylketonuria do một locus đơn gen chi phối. Các nghiên cứu di truyền ở một gia đình theo phả hệ dưới đây.
Cho các phát biểu sau đây:
(1). Xác suất mang gen bệnh của người thứ gái (3) là 66,67% (2). Bệnh do gen lặn nằm trên NST thường chi phối.
(3). Những người không mang bệnh trong gia đình nói trên đều không mang alen gây bệnh. (4). Xác suất những đứa trẻ mắc chứng phenylketonuria
được sinh ra từ cặp vợ chồng 4 và 5 nếu họ kết hôn là 16,67% Số khẳng định đúng là:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 39. Cho các thông tin ở bảng dưới đây về chuỗi thức ăn và năng lượng tương ứng chứa trong mỗi bậc
dinh dưỡng mà một học sinh A đã tiến hành đo lường ở một khu vực sinh thái.

Chuỗi thức ăn Cỏ  Cào
cào  Chim
Sâu  Rắn
Năng lượng(calo) 2, 2.106 1, 4.104 0, 55.103 0, 5.102
Một học sinh khác (học sinh B) sử dụng các số liệu thu thập được và tiên hành tính toán cũng như kêt luận về quá trình nghiên cứu của học sinh A và đưa ra một số nhận xét sau:
(1) Hiệu suất chuyển hóa thành sinh khối giữa các bậc dinh dưỡng liền kề có giá t

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Sinh Thầy Công Hocmai số 8 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >