Đề thi thử THPT QG 2020 Sinh GV Đinh Đức Hiền Hocmai số 13 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT QG 2020 Sinh GV Đinh Đức Hiền Hocmai số 13 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT QG 2020 Sinh GV Đinh Đức Hiền Hocmai số 13 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Sinh GV Đinh Đức Hiền Hocmai số 13 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT QG 2020 Sinh GV Đinh Đức Hiền Hocmai số 13 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

ó cách nào để xử lý cơ thể động vật bằng các tác nhân gây đột biến mà không gây chết hoặc tổn thưởng.
D. Giống vật nuôi thường phù hợp với các kỹ thuật khác như lai tạo hay sử dụng công nghệ gen hoặc công nghệ tế bào mà không phù hợp với kỹ thuật gây đột biến thực nghiệm.
Câu 18. Ở người và các động vật, ung thư xuất hiện do sự mất kiểm soát điều khiển chu kỳ tế bào, có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng ung thư như các nguyên nhân bên trong và nguyên nhân môi trường, đích cuối cùng chúng ảnh hưởng đến hệ gen của cá thể. Xét trên phương diện tiến hóa, khẳng định nào dưới đây về ung thư là chính xác ?
A. Các gen ung thư gây hại do đó chúng không có sự tiến hóa trong quần thể.
B. Các gen ung thư luôn biến đổi tần số alen của mình sau mỗi thế hệ người.
C. Thông thường để gây ra ung thư chỉ cần xuất hiện 1 đột biến ở gen cấu trúc của tế bào.
D. Các gen tiền ung thư gây hại, không có khả năng di truyền cho thế hệ sau.
Câu 19. Quá trình hình thành loài thường trải qua nhiều giai đoạn trung trung gian, mỗi giai đoạn sự cách ly giữa các quần thể ngày càng được xác lập bền vững hơn cho đến khi có sự cách ly hoàn toàn về sinh sản. Trong số các hiện tượng chỉ ra dưới đây:
(1) Con lai giữa lừa và ngựa không có khả năng sinh sản.
(2) Chim sẽ cái không hứng thú với tiếng hót họa mi trống.
(3) Cấu tạo cơ quan sinh dục của chuột và voi khác nhau, không giao phối được.
(4) Nòi chim sẻ châu Á giao phối với chim sẻ châu Âu nhưng phôi tạo ra không phát triển được.
(5) Phượng ra hoa vào mùa hè, hoa sữa ra hoa vào mùa thu, chúng không thể giao phấn.

Các ví dụ về hiện tượng cách ly trước hợp tử bao gồm:
A. (1); (2) và (4) B. (2); (3) và (4)
C. (2); (3) và (5) D. (1); (3) và (5)
Câu 20. Cho các đặc điểm dưới đây của một số loài thực vật:
(1) Rễ dài (2) Lá tiêu giảm, lá biến thành gai (3) Tầng cutin dày (4). Lá mọng nước (5) Lá mỏng, bản rộng (6)Lá màu xanh đậm, ít lớp

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Sinh GV Đinh Đức Hiền Hocmai số 13 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >