• Đề thi thử THPT QG 2020 Lý Yên Lạc – Vĩnh Phúc – Lần 1 –

Đề thi thử THPT QG 2020 Lý Yên Lạc – Vĩnh Phúc – Lần 1 –

Bạn đang xem tài liệu: Đề thi thử THPT QG 2020 Lý Yên Lạc – Vĩnh Phúc – Lần 1 – tại Tài Liệu Pro

Đề thi thử THPT QG 2020 Lý Yên Lạc – Vĩnh Phúc – Lần 1 –
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT QG 2020 Lý Yên Lạc – Vĩnh Phúc – Lần 1 – pdf

Trích trong tài liệu

cos ( Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch i = I 0 cos (. Giá trị của là:
A.
Câu 12: Một đoạn mạch RLC mắc nối tiếp gồm tụ điện có điện dung C = 10 -4 / (F), cuộn dây thuần cảm
có độ tự cảm L = 0,5/ (H) và điện trở thuần R = 50 . Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều u =
200 cos100 (V). Biểu thức dòng điện trong mạch là:
A. i = 2cos(100 B. i = 2cos(100
C. i = 2cos(100 D. i = 2cos(100
Câu 13: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm là 0,5 mH, tụ điện
có điện dung 0,5 nF. Trong mạch có dao động điện từ điều hòa. Khi cường độ dòng điện trong mạch là 1
mA thì điện áp hai đầu tụ điện là 1V. Khi điện áp hai đầu tụ là 0 V thì cường độ dòng điện trong mạch là
A. 4 mA B. 2 mA C. 2 mA D. ma

Email: anhdungdevelopment 3
Câu 14: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dung U không đổi và tần số f = 50 Hz vào hai đầu đoạn
mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự
cảm L = 0,6/ (H), đoạn mạch MB gồm tụ điện C và điện trở R = 10 Ω nối tiếp. Biết điện áp hai đầu
đoạn mạch AB lệch pha 2 so với điện áp hai đầu đoạn mạch MB. Điện dung của tụ điện bằng:
A. 10 -3 /2 B. 10 -3 /6 C. 10 -3 /3 D. 10 -3 /9
Câu 15: Đoạn mạch nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C và cuộn dây không thuần
cảm có độ tự cảm L và điện trở r. Biết L = CR 2 = Cr 2 . Đặt vào đoạn mạch điện áp xoay chiều u = Ucos
(V) (có U và không đổi) thì điện áp hiệu dụng của đoạn mạch RC gấp lần điện áp hiệu dụng hai đầu dây.
Hệ số công suất của đoạn mạch là
A. 0,657 B. 0,5 C. 0,785 D. 0,866
Câu 16: Một đoạn mạch gồm điện trở R = 100 Ω và tụ điện dung C = 10 -4 / (F). mắc nối tiếp. Đặt vào hai
đầu mạch một điện áp xoay chiều có tần số 50Hz. Tổng trở của mạch bằng
A. Z = 100 Ω B. Z = 200 Ω C. Z = 400 Ω D. Z = 100 Ω
Câu 17: Một tụ điện có điện dung 10 được tích điện ở một hiệu điện thế xác định. Sa

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Lý Yên Lạc – Vĩnh Phúc – Lần 1 – chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

pdf Đề thi thử THPT QG 2020 Lý Yên Lạc – Vĩnh Phúc – Lần 1 – đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 MÔN VẬT LÍ THPT TRIỆU SƠN THANH HÓA

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 MÔN VẬT LÍ THPT QUẢNG XƯƠNG LẦN 3

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 SỞ GD & ĐT THANH HÓA MÔN VẬT LÍ

Giải chi tiết đề thi Vật lý 2018 sở GD_ĐT tỉnh Thanh Hóa – lần 2

Giải chi tiết đề thi chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An

Giải chi tiết đề chuyên Vinh lần 1 môn Vật Lí

Đề thi thử vật lý 2018 sở Ninh Bình kèm lời giải chi tiết

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Vật lí_Chuyên Phan Bội Châu_Nghệ An

Đề thi thử 2018 môn Vật Lí Sở Hà Nội Có Lời Giải Chi tiết

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Vật Lý trường THPT Đinh Tiên Hoàng Yên Bái có đáp án