• Đề thi thử THPT QG 2020 Lý trường Chuyên Quốc học Huế – Lần 1 – có lời giải

Đề thi thử THPT QG 2020 Lý trường Chuyên Quốc học Huế - Lần 1 - có lời giải

Bạn đang xem tài liệu: Đề thi thử THPT QG 2020 Lý trường Chuyên Quốc học Huế – Lần 1 – có lời giải tại Tài Liệu Pro

Đề thi thử THPT QG 2020 Lý trường Chuyên Quốc học Huế – Lần 1 – có lời giải
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT QG 2020 Lý trường Chuyên Quốc học Huế – Lần 1 – có lời giải pdf

Trích trong tài liệu

điểm M có dạng
cos2Mutaft thì phương trình dao động của phần tử vật chất tại O là:
A. 0cosdutaft




 B. 0cos2dutaft






C. 0cosdutaft




 D. 0cos2dutaft






Câu 21. Đặt hai đầu đoạn mạch gồm một điện trở R, một cuộn dây thuần cảm có hệ số
tự cảm L và một tụ điện có điện dung C, mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều có biểu
thức 0cosuUt . Khi mạch có cộng hưởng điện thì điều nào sau đây là sai?
A. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch chứa cuộn dây và tụ điện triệt tiêu nhau

B. Cường độ dòng điện hiệu dụng lớn nhất bằng max
U
I
R

C. Công suất tiêu thụ trên mạch là lớn nhất và bằng
2
max
U
P
R

anhdungdevelopment 5
D. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch nhanh pha hơn cường độ dòng điện
Câu 22. Tại hai điểm A và B trên mặt nước có hai nguồn kết hợp cùng dao động với
phương trình cos100ABuuat ; trong đó t tính bằng giây. Tốc độ truyền sóng trên
mặt nước là 40(cm/s). Xét điểm M trên mặt nước cóAM= 9 cm và BM =7 cm . Hai
dao động tại M do hai sóng từ A và B truyền đến hai dao động:
A. cùng pha B. ngược pha C. lệch pha 90 0 D. lệch pha 120 0 .
Câu 23. Một máy bay ở độ cao h 1 =100m gây ra ở mặt đất ngay phía dưới một tiếng
ồn có mức cường độ âm L 1 = 120dB . Muốn giảm tiếng ồn tới mức chịu được L 2 =100
thị máy bay phải bay ở độ cao?
A. 1000(m) B. 500(m) C. 700(m) D. 316(m)
Câu 24. Con lắc lò xo dao động điều hòa trên phương ngang. Lực đàn hồi cực đại tác
dụng vào vật bằng 2N và gia tốc cực đại của vật là 2 m / s 2 . Khối lượng vật nặng là
A. 2kg B. 4kg C. 1kg D. 0,1kg
Câu 25. Khi nói về sự phản xạ của sóng cơ trên vật cản cố định, phát biểu nào sau đây
đúng?
A. Tần số của sóng phản xạ luôn lớn hơn tần số của sóng tới
B. Sóng phản xạ luôn cùng pha với sóng tới tại điểm phản xạ
C. Sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới và điểm phản xạ
D. Tần số của sóng phản xạ luôn nhỏ hơn tần số của sóng tới
Câu 26. Nguyên nhân gây

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Lý trường Chuyên Quốc học Huế – Lần 1 – có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

pdf Đề thi thử THPT QG 2020 Lý trường Chuyên Quốc học Huế – Lần 1 – có lời giải đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

Cách ôn thi THPT quốc gia hiệu quả (CÓ TÀI LIỆU) – 1 THÁNG CUỐI

40 Đề thi thử thpt quốc gia môn lý 2019 chọn lọc Phần 3

40 Đề thi thử thpt quốc gia 2019 môn lý chọn lọc Phần 2

40 Đề thi thử lý 2019 có đáp án chi tiết chọn lọc Phần 1

40 Đề thi thử lý 2019 có lời giải chi tiết chọn lọc Phần 4

EBOOK CÔNG PHÁ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2018 MÔN VẬT LÝ LOVEBOOK

[Mới nhất] 999 đề thi thử THPT Quốc gia 2018 các môn có ĐÁP ÁN và GIẢI CHI TIẾT

13 Lời Khuyên Luyện Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia Hiệu Quả

Đề thi thử Toán Lý Hóa chuyên Vinh 2018 Lần 2

Đề tập huấn thi THPT Sở GD & ĐT Bắc Ninh môn Vật lí 2018