• Đề thi thử THPT QG 2020 Lý trường Chuyên Quốc học Huế – Lần 1 – có lời giải

Đề thi thử THPT QG 2020 Lý trường Chuyên Quốc học Huế - Lần 1 - có lời giải

Bạn đang xem tài liệu: Đề thi thử THPT QG 2020 Lý trường Chuyên Quốc học Huế – Lần 1 – có lời giải tại Tài Liệu Pro

Đề thi thử THPT QG 2020 Lý trường Chuyên Quốc học Huế – Lần 1 – có lời giải
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT QG 2020 Lý trường Chuyên Quốc học Huế – Lần 1 – có lời giải pdf

Trích trong tài liệu

điểm M có dạng
cos2Mutaft thì phương trình dao động của phần tử vật chất tại O là:
A. 0cosdutaft




 B. 0cos2dutaft






C. 0cosdutaft




 D. 0cos2dutaft






Câu 21. Đặt hai đầu đoạn mạch gồm một điện trở R, một cuộn dây thuần cảm có hệ số
tự cảm L và một tụ điện có điện dung C, mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều có biểu
thức 0cosuUt . Khi mạch có cộng hưởng điện thì điều nào sau đây là sai?
A. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch chứa cuộn dây và tụ điện triệt tiêu nhau

B. Cường độ dòng điện hiệu dụng lớn nhất bằng max
U
I
R

C. Công suất tiêu thụ trên mạch là lớn nhất và bằng
2
max
U
P
R

anhdungdevelopment 5
D. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch nhanh pha hơn cường độ dòng điện
Câu 22. Tại hai điểm A và B trên mặt nước có hai nguồn kết hợp cùng dao động với
phương trình cos100ABuuat ; trong đó t tính bằng giây. Tốc độ truyền sóng trên
mặt nước là 40(cm/s). Xét điểm M trên mặt nước cóAM= 9 cm và BM =7 cm . Hai
dao động tại M do hai sóng từ A và B truyền đến hai dao động:
A. cùng pha B. ngược pha C. lệch pha 90 0 D. lệch pha 120 0 .
Câu 23. Một máy bay ở độ cao h 1 =100m gây ra ở mặt đất ngay phía dưới một tiếng
ồn có mức cường độ âm L 1 = 120dB . Muốn giảm tiếng ồn tới mức chịu được L 2 =100
thị máy bay phải bay ở độ cao?
A. 1000(m) B. 500(m) C. 700(m) D. 316(m)
Câu 24. Con lắc lò xo dao động điều hòa trên phương ngang. Lực đàn hồi cực đại tác
dụng vào vật bằng 2N và gia tốc cực đại của vật là 2 m / s 2 . Khối lượng vật nặng là
A. 2kg B. 4kg C. 1kg D. 0,1kg
Câu 25. Khi nói về sự phản xạ của sóng cơ trên vật cản cố định, phát biểu nào sau đây
đúng?
A. Tần số của sóng phản xạ luôn lớn hơn tần số của sóng tới
B. Sóng phản xạ luôn cùng pha với sóng tới tại điểm phản xạ
C. Sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới và điểm phản xạ
D. Tần số của sóng phản xạ luôn nhỏ hơn tần số của sóng tới
Câu 26. Nguyên nhân gây

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Lý trường Chuyên Quốc học Huế – Lần 1 – có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

pdf Đề thi thử THPT QG 2020 Lý trường Chuyên Quốc học Huế – Lần 1 – có lời giải đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 MÔN VẬT LÍ THPT TRIỆU SƠN THANH HÓA

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 MÔN VẬT LÍ THPT QUẢNG XƯƠNG LẦN 3

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 SỞ GD & ĐT THANH HÓA MÔN VẬT LÍ

Giải chi tiết đề thi Vật lý 2018 sở GD_ĐT tỉnh Thanh Hóa – lần 2

Giải chi tiết đề thi chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An

Giải chi tiết đề chuyên Vinh lần 1 môn Vật Lí

Đề thi thử vật lý 2018 sở Ninh Bình kèm lời giải chi tiết

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Vật lí_Chuyên Phan Bội Châu_Nghệ An

Đề thi thử 2018 môn Vật Lí Sở Hà Nội Có Lời Giải Chi tiết

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Vật Lý trường THPT Đinh Tiên Hoàng Yên Bái có đáp án