Đề thi thử THPT QG 2020 Lý Megabook số 3

Đề thi thử THPT QG 2020 Lý Megabook số 3

Đề thi thử THPT QG 2020 Lý Megabook số 3
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Lý Megabook số 3

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT QG 2020 Lý Megabook số 3 pdf

Download ngay


o dao động. Nếu có lực cản của không khí đáng kể thì dao động của con lắc là
A. dao động cưỡng bứC. B. dao động điều hòa.
C. dao động duy trì. D. dao động tắt dần.
Câu 9. Phát biểu nào sau đây về các đại lượng đặt trưng của sóng cơ học là không đúng?
A. Tốc độ của sóng chính bằng vận tốc dao động của các phần tử dao động.
B. Chu kì của sóng chính bằng chu kì dao động của các phần tử dao động.
C. Bước sóng là quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kì dao động của sóng.

D. Tần số của sóng chính bằng tần số dao động của các phần tử dao động.
Câu 10. Cho đoạn mạch gồm điện trở có giá trị R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt + φ) vào hai đầu đoạn mạch. Công thức tính tổng trở của đoạn mạch này là

A. Z 

C. Z 

B. Z 

D. Z  R  1
C

Câu 11. Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều trong một khung dây dẫn quay đều trong từ trường dựa vào hiện tượng
A. tự cảm. B. cảm ứng điện từ. C. từ trường quay. D. cộng hưởng.
Câu 12. Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra đối với hai sóng gặp nhau phát ra từ hai nguồn
A. có cùng tần số, cùng phương dao động, độ lệch pha không đổi theo thời gian.
B. có cùng tần số, cùng phương truyền.
C. có độ lệch pha không đổi theo thời gian.
D. cùng biên độ, có độ lệch pha không đổi theo thời gian.
Câu 13. Một con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ A, cơ năng bằng W. Chọn gốc thế năng tại vị trí
cân bằng. Động năng của con lắc tại li độ bằng A là
2

A. W 4

B. W 2

C. 3W
4

D. W 3

Câu 14. Một sợi dây đàn hồi có chiều dài l hai đầu cố định. Trên dây có thể xảy ra sóng dừng với bước sóng dài nhất là

A.  B. 2 C.

 D. 
4 2

Câu 15. Con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì T. Nếu tăng chiều dài của con lắc lên k lần thì chu kì dao động điều hòa của con lắc sẽ là
A. T.k2 B. k. T C. T D.

Câu 16. Một con lắc lò xo dao đông điều hòa với biê

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Lý Megabook số 3 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >