Đề thi thử THPT QG 2020 Lý DVH Moon số 18 có lời giải

Đề thi thử THPT QG 2020 Lý DVH Moon số 18 có lời giải

Đề thi thử THPT QG 2020 Lý DVH Moon số 18 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Lý DVH Moon số 18 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT QG 2020 Lý DVH Moon số 18 có lời giải pdf

Download ngay


sóng dừng với số bụng sóng trên dây là
A. 8 B. 2 C. 4 D. 10
Câu 29: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa. Cơ năng của con lắc bằng 0,04J. Lò xo có độ cứng 50N/m. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp động năng của con lắc bằng 3 lần thế năng là 0,1s. Lấy g = 10m/s2, π2 = 10. Lực đàn hồi có độ lớn cực đại bằng
A. 2,5N B. 2N C. 6,5N D. 3,125N
Câu 30: Ảnh bên là hình chụp đồng hồ đa năng hiện số có núm xoay. Cần vặn núm
xoay đến vị trí nào để đo cường độ dòng điện xoay chiều cỡ 50mA?
A. DCA200m
B. ACA 200m
C. DCA 20
D. ACA 20

Câu 31: Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng. Biên độ của bụng bằng 4cm. Một điểm có biên độ
2cm cách bụng sóng gần nhất một khoảng là 1cm. Bước sóng bằng
A. 3cm B. 12cm C. 4cm D. 6cm
Câu 32: Một vật đang dao động điều hòa. Biết rằng trong một chu kỳ, khoảng thời gian vật chuyển động nhanh dần là 0,3s. Quãng đường lớn nhất vật đi được trong 0,7s là 15cm. Biên độ dao động của vật là
A. 4cm B. 5cm C. 7,5cm D. 3cm
Câu 33: Cho 4 điểm O, M, N, P nằm trong một môi trường truyền âm. Trong đó, M và N nằm trên nửa
đường thẳng xuất phát từ O, tam giác MNP vuông cân tại M. Tại O, đặt một nguồn âm điểm có công suất

không đổi, phát âm đẳng hướng ra môi trường. Coi môi trường không hấp thụ âm. Biết mức cường độ âm tại M và N lần lượt là 50dB và 40dB. Mức cường độ âm tại P xấp xỉ là
A. 38,3Db B. 42,5dB C. 38,8dB D. 41,1dB
Câu 34: Trên đoạn mạch không phân nhánh có 4 điểm theo đúng thứ tự là A, M, N, B. Giữa A và M chỉ có tụ điện C, giữa M và N có một cuộn dây, giữa N và B chỉ có điện trở thuần R. Khi đặt vào hai đầu A, B điện áp xoay chiều có biểu thức u = 250cos(ωt + φ) thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch MB gấp đôi công suất tiêu thụ của đoạn mạch AN. Biết điện áp uAN và điện áp uMB có cùng giá trị hiệu dụng nhưng vuông pha nhau. Điện áp hiệu dụng giữa hai điểm MN bằng:

A. V

B. V

C. V

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Lý DVH Moon số 18 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >