Đề thi thử THPT QG 2020 Lý Đề Tăng tốc 1 – Megabook có lời giải

Đề thi thử THPT QG 2020 Lý Đề Tăng tốc 1 - Megabook có lời giải

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Lý Đề Tăng tốc 1 – Megabook có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT QG 2020 Lý Đề Tăng tốc 1 – Megabook có lời giải pdf

Download ngay


hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với

cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1
4

dòng điện trong đoạn mạch là dòng điện một chiều có cường độ 1A. Nếu

đặt vào hai đầu đoạn mạch này điện áp u  150 2 cos120t V mạch là:

biểu thức cường độ dòng điện trong đoạn

A. i  5 2 cos120   A B. i  5 2 cos120   A
 4   4 

 
C. i  5 cos120   A

 
D. i  5 cos120   A

 4   4 
   
Câu 22: Một đoạn dây dẫn dài 15cm đặt trong từ trường đều và vuông góc với đường sức từ. Dòng điện chạy qua dây có cường độ 7,5A. Lực từ tác dụng lên đoạn dây đó là 3.10-2N. Độ lớn cảm ứng từ của từ trường là
A. 2,67.10-2T B. 2,76.10-4T C. 2,76.10-2T D. 2,67.10-4T
Câu 23: Một học sinh có giới hạn nhìn rõ (10cm – 40cm). Để có thể nhìn thấy rõ vật ở xa vô cực mà mắt không phải điều tiết thì học sinh đó phải đeo kính có độ tụ là bao nhiêu ? Coi kính đeo sát mắt, quang tâm của kính trùng với quang tâm của mắt.
A. – 2,5dp B. 2,5dp C. – 10 dp D. 10 dp
Câu 24: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với biên độ A = 10cm (A > Δl0 : độ biến dạng của lò xo tại vị trí cân bằng), khối lượng vật nặng 100g. Khoảng thời gian ngắn nhất từ lúc độ lớn lực đàn hồi cực đại đến lúc độ lớn lực đàn hồi cực tiểu là T/3. Cho g = 10 = π2 m/s2. Chọn gốc thế năng tại VTCB. Thế năng của vật khi cách VTCB 4cm là
A. 160mJ B. 81mJ C. 16mJ D. 810mJ
Câu 25: Tiến hành thí nghiệm đo gia tốc trọng trường bằng con lắc đơn, một học sinh đo được chiều dài con lắc là 0,80 ±± 0,01 (m), chu kì dao động nhỏ của nó là 1,80± 0,01 (s). Lấy π2 = 9,87 và bỏ qua sai số của π. Gia tốc trọng trường do học sinh đó đo được tại nơi làm thí nghiệm là
A. g = 9,75 ± 0,18 (m/s2) B. g = 9,75 ± 0,23 (m/s2)
C. g = 9,87 ± 0,23 (m/s2) D. g = 9,87 ± 0,18 (m/s2)

Câu 26: Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự do, biểu thức của cường độ dòng điện qua

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Lý Đề Tăng tốc 1 – Megabook có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >