Đề thi thử THPT QG 2020 Lý CCBOOK Số 18 có lời giải

Đề thi thử THPT QG 2020 Lý CCBOOK Số 18 có lời giải

Đề thi thử THPT QG 2020 Lý CCBOOK Số 18 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Lý CCBOOK Số 18 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT QG 2020 Lý CCBOOK Số 18 có lời giải pdf

Download ngay


điểm A và C là:
A. 240 V. B. −192 V. C. 192 V. D. −240 V.
Câu 24. Một nguồn điểm O có công suất không đổi P, phát sóng âm trong một môi trường đẳng hướng và không hấp thụ âm. Hai điểm A và B nằm trên hai phương truyền sóng vuông góc với nhau và đi qua O. Biết mức cường độ âm tại A là 40 dB. Nếu công suất của nguồn được tăng thêm 63P, nhưng không đổi tần số, rồi cho một máy thu di chuyển trên đường thẳng đi qua A và B. Mức cường độ âm lớn nhất mà máy thu thu được là 60 dB. Khi công suất của nguồn là P thì mức cường độ âm tại B có giá trị là
A. 27,5 dB B. 37,5 dB C. 25,5 dB D. 15,5 dB
Câu 25. Một nhà máy điện gồm hai tổ máy có cùng công suất P, hoạt động đồng thời. Điện sản xuất ra được đưa qua đường dây và truyển đến nơi tiêu thụ với hiệu suất là 80%. Biết điện áp ở hai đầu đường dây và điện trở trên dây không đổi. Nếu chỉ có một tổ máy hoạt động thì hiệu suất truyền tải là
A. 85%. B. 87,5%. C. 90%. D. 75%.
Câu 26. Một sóng cơ lan truyền trên một sợi dây dài nằm ngang, u (mm) với tốc độ 80 cm/s theo chiều dương trục Ox. Hình dạng của sợi dây tại thời điểm t = 0 được mô tả như hình vẽ. Phương trình sóng truyền trên sợi
dây có dạng
A. u  6 cos10t  x  2  (u: mm; x: cm; t: s)
 4 3 
 
B. u  6 cos 5t  3  (u: mm; t: s)
 4 

 
C. u  6 cos10t  x  2 

(u: mm; x: cm; t: s)

 8 3 

 
D. u  6 cos10t  x  3 

(u: mm; x: cm; t: s)

 8 4 
 

Câu 27. Một vật có khối lượng m = 100 g dao động điều hoà theo phương trình có dạng x = Acos(ωt + φ). Biết đồ thị lực kéo về F(t) biến thiên theo thời gian như hình vẽ. Lấy π2 = 10. Phương trình dao động của vật là
     

A. x  4 cos t  cm
 

B. x  2 cos 2t  cm
 

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Lý CCBOOK Số 18 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >