Đề thi thử THPT QG 2020 Lịch Sử Megabook số 8 có lời giải

Đề thi thử THPT QG 2020 Lịch Sử Megabook số 8 có lời giải

Đề thi thử THPT QG 2020 Lịch Sử Megabook số 8 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Lịch Sử Megabook số 8 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT QG 2020 Lịch Sử Megabook số 8 có lời giải pdf

Download ngay

ới D. Chế tạo thành công bom nguyêntử
Câu 3.Năm 1995, thành công lớn nhất của ngoại giao Việt Nam là gia nhập:
A. ASEAN B.APEC C.WTO D. Liên HợpQuốc
Câu 4.Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 đã lần lượt trải qua các chiến dịch nào?
A. Tây Nguyên, Huế – Đà Nẵng, HồChíMinh B.Huế-ĐàNẵng,TâyNguyên,HồChíMinh
C. Tây Nguyên, Đà Nẵng, HồChíMinh D. Plâyku, Huế – Đà Nẵng, Hồ ChíMinh
Câu 5.Ý nào sau đây không phải là nhiệm vụ của cách mạng miền Bắc (1954 – 1965)?
A. Hàn gắn vết thươngchiếntranh B. Khôi phục kinhtế
C. Đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩaxãhội D. Đấu tranh chống Mĩ –Diệm
Câu 6.Những nước nào sau đây ở Đông Nam Á đã giành được độc lập trong tháng 8 năm 1945?
A. Việt Namvà Lào B. Việt NamvàInđônêxia C. Việt NamvàCampuchia D. Làovà Inđônêxia Câu 7. Cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam chống thực dân Pháp (1945 – 1954) được kết thúc bằng sự kiện lịch sửnào?
A.HiệpđịnhGiơnevơnăm1954vềĐôngDươngđượckíkết B.ChiếndịchBiêngiớithu-đông1950
C. Cáccuộctiếncôngchiếnlượctrongđôngxuân1953–1954 D.ChiếndịchĐiệnBiênPhủnăm1954
Câu 8.Ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc gồm những quốc gia nào?
A. Liên Xô (Nga) – Nhật Bản – Trung Quốc – Mĩ -Anh
B. Đức – Nhật Bản – Trung Quốc – Mĩ -Pháp
C. Mĩ – Anh – Pháp – Trung Quốc – NhậtBản
D. Liên Xô (Nga) – Anh – Pháp – Mĩ – TrungQuốc
Câu 9.Trong các biện pháp giải quyết nạn đói ở Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám (1945), biện pháp nào là quan trọng nhất?
A. Lập hũ gạotiếtkiệm B. Tổ chức ngày đồngtâm
C. Tăng cườngsảnxuất D. Chia lại ruộng đất cho nôngdân
Câu 10.Sắp xếp theo thứ tự thời gian các chiến lược chiến tranh mà Mĩ thực hiện ở Việt Nam trong những năm 1954 – 1973?
1. “Chiến tranh cục bộ” 2. “Việt Nam hóa chiếntranh”
3. “Chiến tranhđặcbiệt” 4. “Chiến tranh đơn phương”
A. 1 – 2 – 3– 4 B. 1 – 4 – 2– 3 C. 4 – 3 – 1– 2 D. 4 – 3 – 2 -1
Câu 11.Nguyên nhân chủ yếu nhất buộc Mĩ và Liên Xô chấm dứt

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Lịch Sử Megabook số 8 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >