Đề thi thử THPT QG 2020 Lịch Sử Megabook số 3

Đề thi thử THPT QG 2020 Lịch Sử Megabook số 3

Đề thi thử THPT QG 2020 Lịch Sử Megabook số 3
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Lịch Sử Megabook số 3

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT QG 2020 Lịch Sử Megabook số 3 pdf

Download ngay

12 : Kết quả lớn nhất mà quân dân ta đạt được trong chiến dịch Biên Giới – thu đông 1950 là?
A. Ta đã giành quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ.
B. Nối liền căn cứ địa việt Bắc với đồng bằng liên khu III, IV
C. Đã tiêu diệt nhiều sinh lực địch.
D. Khai thông biện giới Việt Trung với chiều dài 750km..
Câu 13 : Chương trình khai thác thuộc địa lần 2 ở Đông Dương diễn ra trong thời gian nào sau đây:
A. 1919 – 1928 B. 1919 – 1929
C. 1919 – 1925 D. 1919 – 1924
Câu 14 : Biến đổi tích cực quan trọng đầu tiên của các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ Hai là gì?
A. Từ các nước thuộc địa trở thành các nước độc lập.
B. Ngày càng mở rộng đối ngoại, hợp tác với các nước Đông Á và EU.
C. Nhiều nước có tốc độ phát triển khá nhanh,
D. Sự ra đời của khối ASEAN
Câu 15 : Ngày 5/9/1945 chính phủ ta đã ra sắc lệnh giải tán hai chính Đảng phản động, tay sai của phát xít Nhật?
A. Tân Việt Đảng, Việt Nam Quốc Dân Đảng
B. Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt Quốc Dân Đảng
C. Đảng Lập Hiến, Đảng Thanh Niên.
D. Đại Việt Quốc Gia Xã Hội Đảng, Đại Việt Quốc Dân Đảng..
Câu 16 : Tháng 3-1947, Tổng thông Tơ-ru-man của Mĩ chính thức phát động cuộc “chiến tranh lạnh” nhằm mục đích gì ?
A. Chống Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa
B. Giữ vững nền hòa bình, an ninh thế giới sau chiến tranh
C. Xoa dịu tinh thần đấu tranh cúa công nhân ở các nước tư bản chủ nghĩa
D. Chống phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La – tinh.
Câu 17 : Bình định miền Nam trong 18 tháng, là nội dung của kế hoạch nào sau đây ?
A. Kế hoạch Đờ-Lát Đờ-tát-Xi-nhi. B. Kế hoạch Johnson Mac-namara.
C. Kế hoạch Stalây Taylo D. Kế hoạch Stalây Taylo và Johnson Mac-Namara.
Câu 18 : Lĩnh vực đấu tranh mới của Đảng cộng sản Đông Dương trong phong trào dân chủ 1936 – 1939 là
A. đấu tranh đòi tự do, dân sinh, dân chủ. B. đấu tranh vũ trang
C. đấ

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Lịch Sử Megabook số 3 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >