Đề thi thử THPT QG 2020 Lịch Sử Đề siêu tốc – Megabook đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT QG 2020 Lịch Sử Đề siêu tốc - Megabook đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT QG 2020 Lịch Sử Đề siêu tốc – Megabook đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Lịch Sử Đề siêu tốc – Megabook đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT QG 2020 Lịch Sử Đề siêu tốc – Megabook đáp án chi tiết pdf

Download ngay

o sảnxuất
B. Nâng cao trình độ tập trung vốn và laođộng
C. Có thêm thị trường lớn để tăng cường xuất khẩu hànghóa
D. Hợp tác kinh tế, thu hút vốn đầu tư và ứng dụng khoa học – kĩthuật
Câu 36.Đặc điểm mang tính khách quan, quyết định sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam của giai cấp côngnhân?
A.Cóquanhệgắnbótựnhiênvớigiaicấpnôngdân B.Đạidiệnchophươngthứcsảnxuấttiêntiến
C. Sống tập trung ở các nhà máy, xí nghiệp,đồnđiền D. Có ý thức tổchức, kỉ luật cao
Câu 37.Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi sang Pháp đã dặn dò Huỳnh Thúc Kháng: “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Theo em, cái “bất biến” của dân tộc ta trong thời điểm này là gì?
A. Hòa bình B.Độc lập C.Tự do D. Tựchủ
Câu 38.Quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam lần đầu tiên được một hiệp định quốc tế công nhận là:
A. Hiệp địnhIanta1945 B. Hiệp định Sơ bộ1946
C. Hiệp địnhGiơnevơ1954 D. Hiệp định Paris năm1973
Câu 39.Ta chủ trương mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 là xuất phát từ cơ sở nào?
A. So sánh lực lượng đã thay đổi có lợi cho ta sau hai mùa khô và lợi dụng mâu thuẫn ở Mĩ trong năm bầu cử Tổngthống
B. SựthấtbạinặngnềcủaquânMĩvàquânđộiSàiGòntronghaimùakhô1965–1966và1966–1967
C. Sự ủng hộ to lớn của các nước xã hội chủ nghĩa đối với cuộc đấu tranh chống Mĩ của nhân dânta
D. Mâu thuẫn giữa Mĩ và chính quyền Sài Gòn xuất hiện, quân đội Sài Gòn bị côlập
Câu 40.Bài học kinh nghiệm nào trong kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) tiếp tục được Đảng ta vận dụng trong kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954 –1975)?
A. Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang và dânvận
B. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốctế
C. Tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của dư luận quốctế
D. Tăng cường đoàn kết trong nước và quốctế

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

1 D 11 B 21 D 31 A
2 C 12 B 22 B 32 C
3 A 13 B 23 B 33 C
4 A 14 D 24 B 34 D
5 D 15 C 25 D 35 D
6 B 1

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Lịch Sử Đề siêu tốc – Megabook đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >