Đề thi thử THPT QG 2020 Lịch Sử CCBOOK Số 8 có lời giải

Đề thi thử THPT QG 2020 Lịch Sử CCBOOK Số 8 có lời giải

Đề thi thử THPT QG 2020 Lịch Sử CCBOOK Số 8 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Lịch Sử CCBOOK Số 8 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT QG 2020 Lịch Sử CCBOOK Số 8 có lời giải pdf

Download ngay

C. Mĩ Latinh.
D. Đông Nam Á.
Câu 5: Giai cấp nào không lãnh đạo cuộc đấu tranh giành độc lập ở các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Giai cấp tư sản dân tộc
B. Giai cấp tiểu tư sản và trí thức
C. Giai cấp vô sản
D. Giai cấp nông dân
Câu 6: Thắng lợi của nhân dân Môdămbích và Ănggôla đã đánh dấu sự sụp đổ căn bản của
A. chủ nghĩa thực dân kiểu cũ ở châu Phi.
B. chế độ phong kiến bảo thủ, lạc hậu.
C. chủ nghĩa thực dân kiểu mới ở châu Phi.
D. chủ nghĩa đế quốc và phong kiến tay sai.
Câu 7: Phong trào đấu tranh giành và bảo vệ độc lập dân tộc sau Chiến tranh thế giới thứ hai đã biến Mĩ Latinh thành
A. “lục địa mới trỗi dậy”.
B. “lục địa núi lửa”.
C. “lục địa bùng cháy”.
D. “lục địa đói nghèo”.
Câu 8: Kết quả của phong trào đấu tranh của nhân dân Mĩ Latinh sau chiến tranh thế giới hai là:
A. Lật đổ chế độ phong kiến.
B. Lật đổ chủ nghĩa đế quốc.
C. Lật đổ chính quyền độc tài thân Mĩ.
D. Lật đổ ách thống trị của phong kiến và đế quốc.
Câu 9: Ý nào dưới đây giải thích không đúng về nguyên nhân dẫn đến sự phát triển nhanh chóng về kinh tế – khoa học kĩ thuật của nước Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Lợi dụng chiến tranh để làm giàu.
B. Áp dụng thành công cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại.
C. Vai trò quản lí, điều tiết của bộ máy nhà nước.
D. Nước Mĩ không bị thực dân phương Tây xâm lược, cai trị.
Câu 10: “Kế hoạch Mác-san” mà các nước Tây Âu thực hiện năm 1947 còn được gọi là
A. kế hoạch khôi phục kinh tế Mĩ – Âu.
B. kế hoạch phục hưng châu Âu.
C. kế hoạch chinh phục châu Âu.
D. kế hoạch phục hưng Liên minh châu Âu.
Câu 11: Trong sự phát triển “thần kì” của Nhật Bản có nguyên nhân nào giống với nguyên nhân phát triển kinh tế của các nước tư bản khác (Mĩ, các nước Tây Âu)?
A. Phát huy truyền thống tự lực, tự cường của nhân dân Nhật Bản.
B. Lợi dụng vốn nước ngoài, tập trung đầu tư các ngà

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Lịch Sử CCBOOK Số 8 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >