Đề thi thử THPT QG 2020 Lịch Sử CCBOOK Số 13 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT QG 2020 Lịch Sử CCBOOK Số 13 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT QG 2020 Lịch Sử CCBOOK Số 13 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Lịch Sử CCBOOK Số 13 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT QG 2020 Lịch Sử CCBOOK Số 13 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

miền Nam Việt Nam?
A. Chiến lược chiến tranh đơn phương.
B. Chiến lược chiến tranh đặc biệt.
C. Chiến lược chiến tranh cục bộ.
D. Chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh.
Câu 35: Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 – 1975), nhân dân Việt Nam đã căn bản hoàn thành nhiệm vụ “đánh cho Mĩ cút” bằng thắng lợi nào?
A. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968.
B. Cuộc tiến công chiến lược năm 1972.
C. Trận Điện Biên Phủ Trên không cuối năm 1972.
D. Hiệp định Pari (đầu năm 1973).
Câu 36: Thắng lợi lớn nhất mà ta đã đạt được thông qua Hiệp định Sơ Bộ

ĐỀ THI THỬ 8

THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2020
Bài thi: Khoa học xã hội; Môn: Lịch sử
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1: Hình thức mặt trận trong phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam có tên gọi là gì?
A. Mặt trận Thống nhất dân chủ Đông Dương.
B. Mặt trận Việt Minh.
C. Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.
D. Mặt trận Liên Việt.
Câu 2: Tờ báo xuất bản năm 1922 tại Pari do Nguyễn Ái Quốc làm chủ nhiệm kiêm chủ bút là:
A. bao Thanh niên. B. báo Người cùng khổ.
C. báo Nhân đạo. D. báo Đời sống công nhân.
Câu 3: Tổ chức nào sau đây không do Nguyễn Ái Quốc thành lập?
A. Hội Hưng Nam.
B. Hội Liên hiệp thuộc địa.
C. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.
D. Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông.
Câu 4: Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam?
A. Nguyễn Ái Quốc tham gia sang lập Hội Liên hiệp thuộc địa ở Pari (1921)
B. Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương vể vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê – nin (1920).
C. Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (1920).
D. Nguyễn Ái Quốc gửi Bản yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Vecxai (1919).
Câu 5: Vai trò trọng yếu của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là
A. giải quyết thỏa đá

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Lịch Sử CCBOOK Số 13 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >