Đề thi thử THPT QG 2020 Địa Lý Megabook số 8 có lời giải

Đề thi thử THPT QG 2020 Địa Lý Megabook số 8 có lời giải

Đề thi thử THPT QG 2020 Địa Lý Megabook số 8 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Địa Lý Megabook số 8 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT QG 2020 Địa Lý Megabook số 8 có lời giải pdf

Download ngay

ng Sa ).
+ Có nhiều thuận lợi cho ngành nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt, lợ
– Khó khăn:
+ Thiên tai: Chủ yếu là bão.
+ Một số vùng ven biển môi trường bị suy thoái.
* Điều kiện kinh tế – xã hội.
– Thuận lợi:
+ Nhân dân có nhiều kinh nghiệm, truyền thống đánh bắt, nuôi trồng thủy sản.
+ Phương tiện, tàu thuyền, ngư cụ được trang bị tốt hơn.
+ Dịch vụ, các cảng biển, nhà máy chế biến thuỷ sản được mở rộng.
+ Thị trường tiêu thụ rộng lớn.
+ Chính sách khuyến ngư của nhà nước.
– Khó khăn:
+ Các phương tiện đánh bắt còn chậm đổi mới → năng suất thấp.
+ Hệ thống cầu cảng chưa đáp ứng được yêu cầu.
+ Công nghệ chế biến còn nhiều hạn chế.
b. Sự phát triển và phân bố ngành thủy sản:
* Tình hình chung
– Ngành thủy sản có bước phát triển đột phá.
– Nuôi trồng thủy sản chiếm tỉ trọng ngày càng cao.
* Khai thác thủy sản:
– Sản lượng khai thác liên tục tăng năm 2005 đạt 1987,9 nghìn tấn.

– Tất cả các tỉnh giáp biển đều đẩy mạnh đánh bắt hải sản, nhất là các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ
* Nuôi trồng thủy sản:
– Sản lượng nuôi trồng tăng nhanh, năm 2005 đạt 1478,0 nghìn tấn. Sản phẩm nuôi trồng đa dạng tiêu biểu là nuôi tôm: Đồng bằng sông Cửu Long.
– Cá nước ngọt: Đồng bằng Sông Cửu Long, đồng bằng Sông Hồng.
2. Ngành lâm nghiệp:
a. Vai trò:
Có vị trí đặc biệt quan trọng trong cơ cấu kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái,
b. Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp:
* Lâm sinh:
– Trồng rừng: 2,5 triệu ha rừng trồng tập trung (Nguyên liệu làm giấy).
– Mỗi năm trồng trên, dưới 200.000 ha rừng.
* Khai thác, chế biến gỗ lâm sản:
– Khai thác: 2,5 triệu m3 gỗ, 120 triệu cây tre luồng, 100 triệu cây nứa.
– Sản phẩm gỗ quan trọng nhất: gỗ tròn, gỗ xẻ, ván sàn, …
– Công nghiệp bột giấy, giấy phát triển.
– Lấy gỗ củi, than củi.
4. TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP 1. Các vùng nông nghiệp ở nƣớc ta:
* Khái niệm:
Vùng nông nghiệp là hình thức cao

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Địa Lý Megabook số 8 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >