Đề thi thử Sinh 2020 TTN Hoc24h số 21 có lời giải

Đề thi thử Sinh 2020 TTN Hoc24h số 21 có lời giải

Đề thi thử Sinh 2020 TTN Hoc24h số 21 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Sinh 2020 TTN Hoc24h số 21 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử Sinh 2020 TTN Hoc24h số 21 có lời giải pdf

Download ngay

A. Cá thể có kích thước nhỏ, sinh sản ít, đòi hỏi điều kiện chăm sóc nhiều.
Câu 11: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sự tăng trưởng của quần thề sinh vật?
A. Khi môi trường bị giới hạn, mức sinh sản của quần thể luôn lớn hơn mức tử vong
B. Khi môi trường không giới hạn, mức sinh sản của quần thể là tối đa, mức tử vong là tối thiểu.
C. Khi môi trường bị giới hạn, mức sinh sản của quần thể luôn tối đa, mức tử vong luôn tối thiểu.
D. Khi môi trường không bị giới hạn, mức sinh sản của quần thể luôn nhỏ hơn mức tử vong.
Câu 12: Trong quá trình phát sinh và phát triển sự sống trên Trái đất, loại chất hữu cơ mang thông tin di
truyền đầu tiên là
A. ARN B. Protein C. ADN D. ADN và protein.
Câu 13: Trong tế bào có bao nhiêu loại phân tử tARN mang bộ ba đối mã khác nhau ?
A. 61 B. 4 C. 64 D. 60
Câu 14: Cơ quan hô hấp của nhóm động vật nào trao đổi khí hiệu quả nhất
A. Phổi của chim B. Phổi của bò sát
C. Da của giun đất D. Phổi và da của ếch nhái
Câu 15: Cho một cây cà chua tứ bội có kiểu gen AAaa lai với một cây lưỡng bội có kiểu gen Aa. Quá trình giảm phân ở bố mẹ diễn ra bình thường, các loại giao tử được tạo ra đều có khả năng thụ tinh. Tỷ lệ kiểu hình đồng hợp lặn ở đời con là
A. 1/36 B. 1/2 C. 1/6 D. 1/12
Câu 16: Bào quan thực hiện chức năng hô hấp chính là
A. Lục lạp B. Mạng lưới nội chất C. Ti thể D. Không bào
Câu 17: Để chọn tạo các giống cây trồng lấy thân, rễ, lá có năng suất cao, trong chọn giống người ta thường sử dụng phương pháp gây đột biến
A. Mất đoạn B. Chuyển đoạn C. Dị bội D. Đa bội
Câu 18: Dạ dày ở những động vật ăn thực vật nào có 4 ngăn
A. Ngựa, thỏ, chuột B. Trâu, bò, cừu, dê
C. Ngựa, thỏ, chuột, trâu, bò D. Ngựa,thỏ, chuột, cừu, dê
Câu 19: Nếu kích thước quần thể giảm xuống mức tối thiểu thì
A. Sự cạnh tranh về nơi ở giữa các cá thể giảm xuống nên số lượng cá thể của quần thể tăng nhanh chóng
B. Mật độ cá thể của

Hiện tại Đề thi thử Sinh 2020 TTN Hoc24h số 21 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >