Đề thi thử Sinh 2020 Thầy Nam CCBOOK Số 11 có lời giải

Đề thi thử Sinh 2020 Thầy Nam CCBOOK Số 11 có lời giải

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Sinh 2020 Thầy Nam CCBOOK Số 11 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử Sinh 2020 Thầy Nam CCBOOK Số 11 có lời giải pdf

Download ngay

ễn, thêm axeton, khuấy đều, lọc qua phễu lọc vào bình chiết được hỗn hợp màu xanh lục. Sau đó cho thêm lượng benzen gấp đôi lượng dịch vừa chiết vào bình chiết, lắc đều rồi để yên. Vài phút sau quan sát bình chiết thấy dung dịch phân thành 2 lớp. Giải thích nào sau đây là đúng?
A. Lớp dưới màu vàng là màu của carotenoit hòa tan trong benzen, lớp trên màu xanh lục là màu của diệp lục hòa tan trong axeton
B. Lớp dưới màu vàng là màu của carotenoit hòa tan trong axeton, lớp trên màu xanh lục là màu của diệp lục hòa tan trong benzen
C. Lớp trên màu vàng là màu của carotenoit hòa tan trong benzen, lớp dưới màu xanh lục là màu của diệp lục hòa tan trong axeton
D. Lớp trên màu vàng là màu của carotenoit hòa tan trong axeton, lớp trên màu xanh lục là màu của diệp lục hòa tan trong benzen
Câu 23. Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền của một bệnh ở người do một trong hai alen của một gen
quy định

Biết rằng không phát sinh đột biến mới ở tất cả các cá thể trong phả hệ, cặp vợ chồng III. 14 – III. 15 muốn
sinh 2 đứa con của cặp vợ chồng trên.
(1). 2 đứa con đều không bị bệnh là 82,5% (2). 2 đứa con đều không bị bệnh là 89,06% (3). 2 đứa con đều không bị bệnh là 81%
(4). 1 đứa con bị bệnh và 1 đứa con bình thường là 18% (5). 1 đứa con bị bệnh và 1 đứa con bình thường là 15% (6). 1 đứa con bị bệnh và 1 đứa con bình thường là 9,38%
A. 3 B. 5 C. 4 D. 6
Câu 24. Sơ đồ bên minh họa lưới thức ăn trong một thế hệ sinh thái gồm các loài sinh vật: A, B, C, D, E, F, H. Trong các phát biểu sau về lưới thức ăn này, có bao nhiêu phát biểu đúng?

(1). Lưới thức ăn này có tối đa 6 chuỗi thức ăn
(2). Loài D tham gia vào 3 chuỗi thức ăn khác nhau
(3). Loài E tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn hơn loài F
(4). Nếu loại bỏ loài B ra khỏi quần xã thì loài D sẽ mất đi
(5). Nếu số lượng cá thể của loài C giảm thì số lượng cá thể loài F giảm (6). Có 3 loài thuộc bậc dinh dưỡng cấ

Hiện tại Đề thi thử Sinh 2020 Thầy Nam CCBOOK Số 11 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >