Đề thi thử Sinh 2020 Megabook số 11 có lời giải

Đề thi thử Sinh 2020 Megabook số 11 có lời giải

Đề thi thử Sinh 2020 Megabook số 11 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Sinh 2020 Megabook số 11 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử Sinh 2020 Megabook số 11 có lời giải pdf

Download ngay

III. Ở F1 loại bỏ tất cả cây thân thấp, sau đó cho các cây thân cao giao phấn với nhau thu được F2 tỷ lệ kiểu hình là 731 cao:169 thấp
IV. Ở F1 loại bỏ tất cả cây thân thấp, sau đó cho các cây thân cao giao phấn với nhau, theo lý thuyết đời con thu được 5 loại kiểu gen và 2 loại kiểu hình
A. 4 B. 1 C. 3 D. 2

Câu 35: Màu lông ở thỏ do 2 cặp gen năm trên 2 cặp nhiễm sắc thể thường quy định, trong đó B- lông xám; b – lông nâu; A- át chế B và b cho màu lông trắng; a – không át chế. Cho thỏ lông trắng có kiểu gen đồng hợp lai với thỏ lông nâu thu được F1 toàn thỏ lông trắng. Cho thỏ F1 lai với nhau được đời con F2 chỉ xuất hiện 2 kiểu hình. Tính theo lý thuyết trong số thỏ lông trắng thu được ở F2 thì số thỏ lông trắng có kiểu gen đồng hợp chiếm tỷ lệ
A. 16,7% B. 6,25% C. 33,3% D. 12,5%
Câu 36: Thành phần nào sau đây không thuộc opêron Lac?
A. Vùng khởi động của gen điều hòa. B. Gen Y của opêron.
C. Vùng vận hành của opêron. D. Gen Z của opêron.
Câu 37: Cho các bệnh, tật và hội chứng ở người:
(1). Bệnh bạch tạng. (2). Bệnh phêninkêtô niệu.
(3). Bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm. (4). Bệnh mù màu. (5). Bệnh máu khó đông. (6). Bệnh ung thư máu ác tính. (7). Hội chứng Claiphentơ (8). Hội chứng 3X.
(9). Hội chứng Tơcnơ. (10). Bệnh động kinh.
(11). Hội chứng Đao. (12). Tật có túm lông ở vành tai.
Cho các phát biểu về các trường hợp trên, có bao nhiêu phát biểu đúng ?
(1) Có 6 trường hợp biểu hiện ở cả nam và nữ.
(2) Có 5 trường hợp có thể phát hiện bằng phương pháp tế bào học.
(3) Có 5 trường hợp do đột biến gen gây nên.
(4) Có 1 trường hợp là đột biến thể một.
(5) Có 3 trường hợp là đột biến thể ba.
A. 2 B. 3 C. 1 D. 4
Câu 38: Ở cà chua, A quy định quả đỏ, a quy định quả vàng. Khi cho cà chua quả đỏ dị hợp tự thụ phấn được F1. Xác suất chọn được ngẫu nhiên 3 cây quả cà chua màu đỏ. Trong đó có 2 cây kiểu gen đồng hợp và 1 qua có kiểu gen dị hợp tử số quả đỏ

Hiện tại Đề thi thử Sinh 2020 Megabook số 11 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >