Đề thi thử Sinh 2020 Hoc24h số 11 có lời giải

Đề thi thử Sinh 2020 Hoc24h số 11 có lời giải

Đề thi thử Sinh 2020 Hoc24h số 11 có lời giải
4.8/5 5 votes

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Sinh 2020 Hoc24h số 11 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử Sinh 2020 Hoc24h số 11 có lời giải pdf

Download ngay

axit amin mở đầu khi tổng hợp protein
A. 3 B. 2 C. 4 D. 1
Câu 11: Khi nói về hệ tuần hoàn của người bình thường, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Tim co dãn tự động theo chu kì là do hệ dẫn truyền tim và hệ thần kinh trung ương
II. Động vật có khối lượng cơ thể càng lớn thì nhịp tim càng nhanh
III. Ở người trưởng thành khoẻ mạnh, khi đang vận động với cường độ cao thì mỗi chu kỳ tim kéo dài 0,8 giây
IV. vận tốc máu chảy thấp nhất tại các mao mạch giúp làm tăng hiệu quả trao đổi chất giữa máu với tế bào cơ thể
A. 2 B. 4 C. 1 D. 3
Câu 12: Cho bảng sau về đặc điểm của hai dạng hệ tuần hoàn

Các dạng hệ tuần hoàn Hệ tuần hoàn hở Hệ tuần hoàn kín
Đại diện (1) (5)
Đường đi của máu và dịch tuần hoàn (2) (6)
Phương thức trao đổi chất (3) (7)
Áp lực và tốc độ máu (4) (8)
Cho các phương án sau:

a) Thân mềm, chân khớp f) Áp lực thấp, tốc độ chậm
b) Gián tiếp thông qua thành mạch g) Trực tiếp với tế bào
c) Áp lực cao, tốc độ nhanh hoặc trung bình h) Giun đốt, mực ống, bạch tuột, lưỡng cư, bò sát,
chim và thú
d) Tim  động mạch  xoang cơ thể  tĩnh
mạch  tim Tim  động mạch  mao mạch  tĩnh mạch 
tim
e) Giáp xác, giun tròn, chân khớp…. k) Gián tiếp qua hệ thống mạch góp

A. 1-e, 2-a, 3-k, 4-f, 5-h, 6-i, 7-k, 8-c B. 1-e, 2-d, 3-k 4-f, 5-h, 6- i, 7-b, 8-c
C. 1 -a, 2-d 3-g 4-f, 5-h, 6-i, 7-b, 8-c D. 1-a 2-d, 3-g 4-f, 5-h, 6-i, 7-k, 8-c
Câu 13: Một cặp vợ chồng cùng kiểu gen IBIO sinh được một người con trai có nhóm máu B. Người con trai này lớn lên lấy vợ có nhóm máu AB. Xác suất để cặp vợ chồng này sinh 2 người con có cả trai cả gái và các con không cùng nhóm máu là
A. 11/24 B. 5/24 C. 7/24 D. 9/24
Câu 14: Một loài thực vật lưỡng bội thụ tinh kép. Quá trình giảm

Hiện tại Đề thi thử Sinh 2020 Hoc24h số 11 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >