Đề thi thử Sinh 2020 GV Trần Thịnh Nam Hoc24h số 1 đáp án chi tiết

Đề thi thử Sinh 2020 GV Trần Thịnh Nam Hoc24h số 1 đáp án chi tiết

Đề thi thử Sinh 2020 GV Trần Thịnh Nam Hoc24h số 1 đáp án chi tiết
5/5 1 vote

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Sinh 2020 GV Trần Thịnh Nam Hoc24h số 1 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử Sinh 2020 GV Trần Thịnh Nam Hoc24h số 1 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

điểm của tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa là dịch tiêu hóa không bị hòa loãng
A. 1,2,4 B. 1,3,5 C. 1,3,4 D. 1,4,5
Câu 9: Trong quần thể người có một số thể đột biến sau:

(1) Ung thư máu (2) Hồng cầu hình liềm (3) Bạch tạng
(4) Hội chứng Claifento (5) Dính ngón tay 2,3 (6) Máu khó đông
(7) Hội chứng Turner (8) Hội chứng Down (9) Mù màu
Những thể đột biến nào là đột biến NST
A. 1,3,7,9 B. 1,2,4,5 C. 1,4,7,8 D. 4,5,6,8
Câu 10: Cơ sở tế bào học của nuôi cấy mô, tế bào được dựa trên
A. quá trình phiên mã và dịch mã ở tế bào con giống với tế bào mẹ.
B. sự nhân đôi và phân li đồng đều của nhiễm sắc thể trong nguyên phân và giảm phân.
C. sự nhân đôi và phân li đồng đều của nhiễm sắc thể trong giảm phân.
D. sự nhân đôi và phân li đồng đều của nhiễm sắc thể trong nguyên phân.
Câu 11: Theo quan điểm của thuyết tiến hóa hiện đại, nguồn biến dị di truyền của quần thể là:
A. Đột biến và biến dị tổ hợp. B. Do ngoại cảnh thay đổi.
C. Biến dị cá thế hay không xác định. D. Biến dị cá thể hay xác định
Câu 12: Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do hai gen phân li độc lập quy định. Trong kiểu gen, khi có đồng thời cả hai loại gen trội A và B thì cho hoa màu đỏ, khi chỉ có loại alen trội A hoặc B thì cho hoa màu hồng, còn khi không có alen trội nào thì cho hoa màu trắng. Cho cây hoa màu hồng thuần chủng giao phấn với cây hoa màu đỏ (P), thu được F1 gồm 50% cây hoa màu đỏ và 50% cây hoa màu hồng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, các phép lai nào sau đây phù hợp với tất cả các thông tin trên?
(1) AAbb × AaBb (3) AAbb × AaBB (5) aaBb × AaBB
(2) aaBB × AaBb (4) AAbb × AABb (6) Aabb × AABb
A. (1), (2), (4) B. (1), (2), (3), (5). C. (3), (4), (6). D. (2), (4), (5), (6).

Câu 13

Hiện tại Đề thi thử Sinh 2020 GV Trần Thịnh Nam Hoc24h số 1 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >