Đề thi thử Sinh 2020 GV Đinh Đức Hiền Hocmai số 11 có lời giải

Đề thi thử Sinh 2020 GV Đinh Đức Hiền Hocmai số 11 có lời giải

Đề thi thử Sinh 2020 GV Đinh Đức Hiền Hocmai số 11 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Sinh 2020 GV Đinh Đức Hiền Hocmai số 11 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử Sinh 2020 GV Đinh Đức Hiền Hocmai số 11 có lời giải pdf

Download ngay

nhiêu yếu tố kể trên là yếu tố vô sinh?
A. 3 B. 4 C. 5 D. 2
Câu 9: Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật?
A. Tập hợp cá chép đang sinh sống ở Hồ Tây.
B. Tập hợp bướm đang sinh sống trong rừng Cúc phương.
C. Tập hợp chim đang sinh sống trong rừng vườn Quốc gia Ba Vì.
D. Tập hợp chim đang sinh sống trong rừng vườn Quốc gia Ba Vì.
Câu 10. Sau chiến tranh chống Mỹ, khu vực rừng ngập mặn Cần Giờ (thành phố Hồ Chí Minh) bị tàn phá nghiêm trọng. Ngày nay, khu vực rừng ngập mặn cần giờ đã được khôi phục lại và được công nhận là Khu dự trữ Sinh quyển thế giới của Việt Nam. Đây là biểu hiện của hiện tượng:
A. Diễn thế nguyên sinh B. Diễn thế thứ sinh
C. Diễn thế khôi phục D. Diễn thế nguyên sinh hoặc diễn thế khôi phục
Câu 11. Trong số các đối tượng sống sau đây, đối tượng nào không hô hấp nhờ mang?
A. Cá xương B. Tôm C. Trai D. Giun đất
Câu 12. Ở một loài thực vật, alen A chi phối hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a chi phối hoa trắng; alen B chi phối thân cao trội hoàn toàn so với alen b chi phối thân lùn. Về mặt lí thuyết, để một cơ thể tự thụ phấn cho tỉ lệ kiểu hình ở đời con là 9:3:3:1 thì điều kiện nào sau đây phải được đáp ứng?
A. Hai cặp gen chi phối 2 cặp tính trạng cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng, cơ thể đem lai dị hợp 1 cặp gen.
B. Hai cặp gen chi phối 2 cặp tính trạng nằm trên cùng NST giới tính, cơ thể đem lai dị hợp 2 cặp gen.
C. Hai cặp gen chi phối 2 cặp tính trạng nằm trên 2 cặp NST khác nhau, cơ thể đem lai dị hợp 2 cặp gen.
D. Cơ thể đem lai dị hợp 2 cặp gen, phép lai giữa cơ thể đồng hợp trội và cơ thể đồng hợp lặn.
Câu 13. Ở người, nguyên nhân nào dẫn tới hiện tượng vận tốc máu trong mao mạch là chậm nhất?
A. Tổng thiết diện của các mao mạch trong cơ thể là lớn nhất nên tốc độ máu chậm nhất.
B. Giúp sự trao đổi các chất dinh dưỡng trong máu với các tế bào, mô và cơ quan.
C. Màng mao mạch rất mỏng nên vận tốc máu phải chậm

Hiện tại Đề thi thử Sinh 2020 GV Đinh Đức Hiền Hocmai số 11 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >