Đề thi thử Sinh 2020 Đề Về Đích – Megabook có lời giải

Đề thi thử Sinh 2020 Đề Về Đích - Megabook có lời giải

Đề thi thử Sinh 2020 Đề Về Đích – Megabook có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Sinh 2020 Đề Về Đích – Megabook có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử Sinh 2020 Đề Về Đích – Megabook có lời giải pdf

Download ngay

ào thải những biến dị bất lợi vừa tích lũy những biến dị có lợi cho sinh vật.
D. Tích lũy những biến dị có lợi cho con người và cho bản thân sinh vật.
Câu 5. Sự kiện nổi bật nhất về địa chất, khí hậu và sinh vật điển hình ở đại Trung sinh là
A. khí hậu khô, đại lục chiếm ưu thế, cây hạt trần và bò sát ngự trị.
B. khí hậu nóng và ẩm, cây có mạch và động vật di cư lên cạn.
C. khí hậu khô và lạnh, cây có hoa ngự trị, phân hóa thú, chim và côn trùng.
D. khí hậu khô và lạnh, phát sinh nhóm linh trưởng và xuất hiện loài người.
Câu 6. Đối với các loài thực vật sống ở vùng nhiệt đới, nhiệt độ tối ưu cho quá trình quang hợp của chúng nằm trong khoảng:

Hiện tại Đề thi thử Sinh 2020 Đề Về Đích – Megabook có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >