Đề thi thử môn Vật Lý 2020 DVH Moon số 17 đáp án chi tiết

Đề thi thử môn Vật Lý 2020 DVH Moon số 17 đáp án chi tiết

Đề thi thử môn Vật Lý 2020 DVH Moon số 17 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn Vật Lý 2020 DVH Moon số 17 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử môn Vật Lý 2020 DVH Moon số 17 đáp án chi tiết pdf

Download ngay


/6) cm và x2 = 12cos(4πt + π/3) cm. Biên độ dao động của vật là
A. 10cm B. 17cm C. 7cm D. 13cm
Câu 21: Âm cơ bản của một nhạc cụ có tần số 7Hz. Họa âm thứ 5 của nhạc cụ đó có tần số là
A. 120Hz B. 420Hz C. 350hz D. 280Hz
Câu 22: Con lắc đơn chiều dài 40cm đặt tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10m/s2 đang dao động nhỏ. Tần số góc của dao động là
A. 0,5 rad/s B. 0,2 rad/s C. 2π/5 rad/s D. 5 rad/s
Câu 23: Một khung dây quay đều quanh trục Δ trong một từ trường đều có vec tơ cảm ứng từ B vuông góc với trục quay Δ, với tốc độ góc ω = 25rad/s. Từ thông cực đại gửi qua khung là 10WB. Suất điện động cực đại trong khung là
A. 125V B. 25V C. 2,5V D. 250V

Câu 24: Nếu giữ nguyên khối lượng của vật, đồng thời tăng độ cứng của lò xo lên gấp đôi thì chu kỳ dao
động của con lắc lò xo sẽ?

A. tăng 2 lần B. giảm

lần C. tăng

lần D. giảm 2 lần

Câu 25: Cho đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L, điện trở R và tụ điện C mắc nối tiếp. Đặt điện áp u  200 2 cost  V vào hai đầu đoạn mạch thì điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm, điện trở và tụ điện liên hệ với nhau theo hệ thức 3UL = 8UR = 2UC. Điện áp hiệu dụng gữa hai đầu điện trở R là
A. 120V B. 180V C. 145V D. 100V
Câu 26: Một bóng đèn ghi (6V – 9W) mắc vào nguồn điện có suất điện động E = 9V. Để đèn sáng bình thường thì điện trở trong r của nguồn điện phải bằng
A. 4Ω B. 2Ω C. 0Ω D. 6Ω
Câu 27: Trên mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp S1 và S2 dao động đồng pha, có tần số 50Hz. Điểm M trên mặt chất lỏng cách S1và S2 lần lượt 12cm và 14,4cm dao động với biên độ cực đại. Trong khoảng giữa M và trung trực của S1S2 có 2 vân cực đại. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là
A. 60cm/s B. 100cm/s C. 40cm/s D. 80cm/s
Câu 28: Trên một sợi dây đàn hồi với hai đầu cố định đang có sóng dừng với tần số f0. Khi đó không kể hai đầu dây, trên dây có 3 điểm nữa không dao động. Nếu tăng tần số lên thành 2 f0 thì dây có

Hiện tại Đề thi thử môn Vật Lý 2020 DVH Moon số 17 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >