Đề thi thử môn Vật Lý 2020 Đề siêu tốc – Megabook đáp án chi tiết

Đề thi thử môn Vật Lý 2020 Đề siêu tốc - Megabook đáp án chi tiết

Đề thi thử môn Vật Lý 2020 Đề siêu tốc – Megabook đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn Vật Lý 2020 Đề siêu tốc – Megabook đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử môn Vật Lý 2020 Đề siêu tốc – Megabook đáp án chi tiết pdf

Download ngay


dòng điện là gì?
A. phải có nguồn điện B. phải có điện trường
C. phải có hạt tải điện D. phải có hạt tải điện và nguồn điện
Câu 15: Chọn công thức đúng mô tả định luật Cu – lông

A. F  k q1q2
r2

B. F  q1q2
kr2

C. F  q1q2
r2

D. F  k q1q2
r2

Câu 16: Một sóng điện từ có tần số 60MHz lan truyền trong chân không với tốc độ 3.108m/s thì có bước sóng là
A. 0,02m B. 50m C. 180m D. 5m
Câu 17: Chiếu một tia sáng đơn sắc từ môi trường này sang môi trường khác. Gọi i là góc tới, igh là góc tới giới hạn. Điều kiện để xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần là
A. tia sáng phải đi từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường kém chiết quang và i ≥≥ igh
B. tia sáng phải đi từ môi trường kém chiết quang sang môi trường chiết quang hơn và i ≤≤ igh
C. tia sáng phải đi từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường kém chiết quang và i > igh
D. tia sáng phải đi từ môi trường kém chiết quang sang môi trường chiết quang hơn và i < igh Câu 18: Một nguồn âm được coi như một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng trong một môi trường coi như không hấp thụ và phản xạ âm thanh. Công suất của nguồn âm là 0,5W. Cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 W/m2. Mức cường độ âm tại một điểm cách nguồn 10m là A. 9,6dB B. 8,6dB C. 96dB D. 86dB Câu 19: Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 500 vòng dây, diện tích mỗi vòng là 220cm2. Khung quay đều với tốc độ 50 vòng/giây quanh một trục đối xứng nằm trong mặt phẳng của khung dây, trong mộ từ trường đều có vec tơ cảm ứng từ động cực đại trong khung dây bằng:  B vuông góc với trục quay và có độ lớn T . Suất điện 5 A. 220V B. 100 2V C. 110V D. 220 2V Câu 20: Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rô to gồm 10 cặp cực. Rô to quay với tốc độ 300 vòng/phút. Suất điện động do máy sinh ra có tần số bằng A. 50Hz B. 30Hz C. 5Hz D. 3000Hz Câu 21: Khi đặt hiệu điện thế không đổi 30V vào Hiện tại Đề thi thử môn Vật Lý 2020 Đề siêu tốc - Megabook đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >