Đề thi thử môn Vật lí 2020 Thầy Hà Hocmai Số 7 đáp án chi tiết

Đề thi thử môn Vật lí 2020 Thầy Hà Hocmai Số 7 đáp án chi tiết

Đề thi thử môn Vật lí 2020 Thầy Hà Hocmai Số 7 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn Vật lí 2020 Thầy Hà Hocmai Số 7 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử môn Vật lí 2020 Thầy Hà Hocmai Số 7 đáp án chi tiết pdf

Download ngay


L thay đổi được. Khi

L  L1 điện áp hiệu dụng ở

hai đầu cuộn cảm có giá trị cực đại ULmax và điện áp ở hai đầu đoạn mạch sớm pha hơn dòng điện trong mạch
là   0      . Khi L  L điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch sớm pha so với cường độ dòng điện 
 2  2 2
 
. Tỉ số giữa điện trở và dung kháng là:

B. . D. .

Câu 38. Hai dao động điều hòa có đồ thị li độ – thời gian như hình vẽ. Tổng vận tốc tức thời của dao động có

giá trị lớn nhất là:
A. 500 cm/s.
B. 20 cm/s.
C. 25 cm/s.
D. 100 cm/s.

4

O

4
1 2 3

Câu 39. Tiến hành thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Giao thoa thực hiện đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước

sóng 1  500 nm và 2  300 nm. Số vạch sáng quan sát được bằng mắt thường trên đoạn xứng qua vân trung tâm của màn là:

AB  14, 2 mm đối

A. 23. B. 5. C. 33. D. 15.

Câu 40: Đặt điện áp u  U

2 cost  V (U và  không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở có giá

trị a Ω, tụ điện có điện dung C và cuộn thuần cảm có hệ số tự cảm L mắc nối tiếp. Biết U  a V, L thay đổi được. Hình vẽ bên mô tả đồ thị của điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm và công suất tiêu thụ điện năng của toàn mạch theo cảm kháng. M và N lần lượt là hai đỉnh của đồ thị (1) và (2). Giá trị của a bằng
A. 30. B. 50.
C. 40. D. 60.

P(W)

O

UC ,UL (V )

17, 5

M

2

3
ZL ()

———————HẾT———————

BẢNG ĐÁP ÁN
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10
C A A C A D D D C A
Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20
B C B A C A D C B B
Câu 21 Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 25 Câu 26 Câu 27 Câu 28 Câu 29 Câu 30
B D A D B D B C A D

Hiện tại Đề thi thử môn Vật lí 2020 Thầy Hà Hocmai Số 7 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >