Đề thi thử môn Vật lí 2020 DVH Moon số 12

Đề thi thử môn Vật lí 2020 DVH Moon số 12

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn Vật lí 2020 DVH Moon số 12

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử môn Vật lí 2020 DVH Moon số 12 pdf

Download ngay


ện từ tự do. Biết cường độ dòng điện cực đại là I0 = 0,05A. Điện tích cực đại trên một bản tụ bằng:
A. 10µC B. 100µC C. 500µC D. 50µC
Câu 25: Sóng nào sau đây không là sóng điện từ?
A. sóng phát ra từ loa phóng thanh
B. sóng phát ra từ lò vi sóng
C. sóng phát ra từ anten của đài truyền hình
D. sóng phát ra từ anten của đài phát thanh
Câu 26: Tần số góc của dao động điện từ trong mạch LC lí tưởng được xác định bởi biểu thức là:

A. 2 B.

C. D.

Câu 27: Biết năng lượng ở trạng thái dừng thé n của nguyên tử Hidro có biểu thức: En

  13, 6 eV . Một
n2

nguyên tử hidro đang ở mức năng lượng C thì nhận một photon có năng lượng  17 eV
15
năng lượng D. Cho r0 là bán kỉnh Bo. Trong quá trình đó bán kính nguyên tử hidro đã
A. tăng thêm 45ro B. tăng thêm 30r0
C. tăng thêm 27r0 D. tăng thêm 24r0

chuyển lên mức

Câu 28: Nếu nối hai đầu đoạn mạch hồm cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp với điện trở thuần R = 1Ω vào hai cực của nguồn điện một chiều có suất điện động không đổi và điện trở trong r = 1Ω thì trong mạch có dòng điện không đổi cường độ I = 1,5A. Dùng nguồn điện này để nạp điện cho một tụ điện có điện dung C =

1µF. Khi điện tích trên tụ đạt giá trị cực đại, ngắt tụ khỏi nguồn rồi nối tụ với cuộn cảm thuần L thành mạch dao động thì trong mạch có dao động điện từ tự do với tần số góc 106rad/s và cường độ dòng điện cực đại bằng Io. Giá trị của I0 là
A. 3A B. 1,5A C. 2,5A D. 2A
Câu 29: Giao thoa sóng nước với hai nguồn A, B giống nhau có tần số 4Hz và cách nhau 45cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 2dm/s. Gọi O là trung điểm của AB, M là trung điểm OB. N là trung điểm AM. Xét tia Ny nằm trên mặt nước và vuông góc với AB. Hai điểm P, Q trên Ny dao động với biên độ cực đại gần N nhất và xa N nhất cách nhau một khoảng
A. 30,76cm B. 31,76cm C. 32,76cm D. 33,76cm
Câu 29: Một vật chuyển động tròn đều xung quanh điểm O với

Hiện tại Đề thi thử môn Vật lí 2020 DVH Moon số 12 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >