• Đề thi thử môn Vật lí 2020 chuyên Trần Phú – Hải Phòng – Lần 1 –

Đề thi thử môn Vật lí 2020 chuyên Trần Phú - Hải Phòng - Lần 1 -

Bạn đang xem tài liệu: Đề thi thử môn Vật lí 2020 chuyên Trần Phú – Hải Phòng – Lần 1 – tại Tài Liệu Pro

Đề thi thử môn Vật lí 2020 chuyên Trần Phú – Hải Phòng – Lần 1 –
5/5 1 vote

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử môn Vật lí 2020 chuyên Trần Phú – Hải Phòng – Lần 1 – pdf

Trích trong tài liệu

có:
f2 = 0)
60 60
Từ (1) và (2) => p = 4
=> Đáp án C.
Câu 34: thời điểm vật qua vị trí cân bằng lần thứ 2015 theo chiều dương là
t= 2014T T/4= 2014.0,5 0,5/4= 1007,125s
=> Đáp án C.
Câu 35: Đáp án C.
Câu 36: Trong khoảng thời gian 1/12 s đầu tiên kể từ thời điểm chọn mốc thời gian vật đi được quãng
đường là 3 cm => Vật đi từ VTCB đến vị trí x = A/2
=> t = T/12 => T = 1s
Trong giây thứ 2015 kể từ thời điểm t = 0 vật đi được quãng đường là
s =4A = 24cm
=> Đáp án D.
Câu 37: Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch tại thời điểm t = 0,005 s có giá trị
i= 102 cos100t= 102 cos100.0,005 0A
=> Đáp án B.
Câu 38: Ta có:

Email: anhdungdevelopment 12
 Đáp án A
Câu 39: đáp án B
Câu 40: Ta có t2 = t1 + = t1 + T/4
Ta có sau T/4 thì năng lường từ trường trong mạch bằng năng lượng điện trường tỏng tụ điện nên:
=> Đáp án B.
Câu 41: Trên dây có sóng dừng với 2 đầu là 2 nút nên ta có:
l=
=> Đáp án A.
Câu 43: : khoảng cách giữa ba ngọn sóng kề nhau là 4m tức là: 2 4m 2m
=> Đáp án B.
Câu 44: đáp án B
Câu 45: đáp án A
Câu 46: Li độ của vật ở thời điểm t = 3 s là:
x= 6 cos(20t+ 2 6 cos(20.3 2-3cm
=> Đáp án D.
Câu 47: Cường độ dòng điện cực đại là: Io = wQo = 10-5 A
Do i và q vuông pha nên tại mọi thời điểm ta có:
(2 ( 2= 1    q = 0.10 -9 C
 Đáp án C
Câu 48: kể từ lúc dòng điện triệt tiêu , điện lượng dịch chuyển qua mạch trong 1/8 chu kì là:
q = Qo =
Đáp án C
Câu 49: Từ đồ thị ta có: T = 40ms => w = 50 => Zc = 100Ω , U0AM= U0MB 200V
Nhận thấy uAM và uMB vuông pha .

Lúc t = 0, dòng điện đang có giá trị i = +I0/2 và đang giảm
=> Cường độ dòng điện chậm pha hơn điện áp hai đầu mạch MB 1 góc và sớm pha hơn điện áp hai đầu
mạch AM 1 góc .
=>
=> I =
=> Công suất tiêu thụ của mạch là: P= I 2 (R r) 2.(100100) 400W

Email:

Hiện tại Đề thi thử môn Vật lí 2020 chuyên Trần Phú – Hải Phòng – Lần 1 – chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

pdf Đề thi thử môn Vật lí 2020 chuyên Trần Phú – Hải Phòng – Lần 1 – đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 MÔN VẬT LÍ THPT TRIỆU SƠN THANH HÓA

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 MÔN VẬT LÍ THPT QUẢNG XƯƠNG LẦN 3

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 SỞ GD & ĐT THANH HÓA MÔN VẬT LÍ

Giải chi tiết đề thi Vật lý 2018 sở GD_ĐT tỉnh Thanh Hóa – lần 2

Giải chi tiết đề thi chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An

Giải chi tiết đề chuyên Vinh lần 1 môn Vật Lí

Đề thi thử vật lý 2018 sở Ninh Bình kèm lời giải chi tiết

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Vật lí_Chuyên Phan Bội Châu_Nghệ An

Đề thi thử 2018 môn Vật Lí Sở Hà Nội Có Lời Giải Chi tiết

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Vật Lý trường THPT Đinh Tiên Hoàng Yên Bái có đáp án