• Đề thi thử môn Vật lí 2020 chuyên Trần Phú – Hải Phòng – Lần 1 –

Đề thi thử môn Vật lí 2020 chuyên Trần Phú - Hải Phòng - Lần 1 -

Bạn đang xem tài liệu: Đề thi thử môn Vật lí 2020 chuyên Trần Phú – Hải Phòng – Lần 1 – tại Tài Liệu Pro

Đề thi thử môn Vật lí 2020 chuyên Trần Phú – Hải Phòng – Lần 1 –
5/5 1 vote

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử môn Vật lí 2020 chuyên Trần Phú – Hải Phòng – Lần 1 – pdf

Trích trong tài liệu

có:
f2 = 0)
60 60
Từ (1) và (2) => p = 4
=> Đáp án C.
Câu 34: thời điểm vật qua vị trí cân bằng lần thứ 2015 theo chiều dương là
t= 2014T T/4= 2014.0,5 0,5/4= 1007,125s
=> Đáp án C.
Câu 35: Đáp án C.
Câu 36: Trong khoảng thời gian 1/12 s đầu tiên kể từ thời điểm chọn mốc thời gian vật đi được quãng
đường là 3 cm => Vật đi từ VTCB đến vị trí x = A/2
=> t = T/12 => T = 1s
Trong giây thứ 2015 kể từ thời điểm t = 0 vật đi được quãng đường là
s =4A = 24cm
=> Đáp án D.
Câu 37: Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch tại thời điểm t = 0,005 s có giá trị
i= 102 cos100t= 102 cos100.0,005 0A
=> Đáp án B.
Câu 38: Ta có:

Email: anhdungdevelopment 12
 Đáp án A
Câu 39: đáp án B
Câu 40: Ta có t2 = t1 + = t1 + T/4
Ta có sau T/4 thì năng lường từ trường trong mạch bằng năng lượng điện trường tỏng tụ điện nên:
=> Đáp án B.
Câu 41: Trên dây có sóng dừng với 2 đầu là 2 nút nên ta có:
l=
=> Đáp án A.
Câu 43: : khoảng cách giữa ba ngọn sóng kề nhau là 4m tức là: 2 4m 2m
=> Đáp án B.
Câu 44: đáp án B
Câu 45: đáp án A
Câu 46: Li độ của vật ở thời điểm t = 3 s là:
x= 6 cos(20t+ 2 6 cos(20.3 2-3cm
=> Đáp án D.
Câu 47: Cường độ dòng điện cực đại là: Io = wQo = 10-5 A
Do i và q vuông pha nên tại mọi thời điểm ta có:
(2 ( 2= 1    q = 0.10 -9 C
 Đáp án C
Câu 48: kể từ lúc dòng điện triệt tiêu , điện lượng dịch chuyển qua mạch trong 1/8 chu kì là:
q = Qo =
Đáp án C
Câu 49: Từ đồ thị ta có: T = 40ms => w = 50 => Zc = 100Ω , U0AM= U0MB 200V
Nhận thấy uAM và uMB vuông pha .

Lúc t = 0, dòng điện đang có giá trị i = +I0/2 và đang giảm
=> Cường độ dòng điện chậm pha hơn điện áp hai đầu mạch MB 1 góc và sớm pha hơn điện áp hai đầu
mạch AM 1 góc .
=>
=> I =
=> Công suất tiêu thụ của mạch là: P= I 2 (R r) 2.(100100) 400W

Email:

Hiện tại Đề thi thử môn Vật lí 2020 chuyên Trần Phú – Hải Phòng – Lần 1 – chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

pdf Đề thi thử môn Vật lí 2020 chuyên Trần Phú – Hải Phòng – Lần 1 – đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

Cách ôn thi THPT quốc gia hiệu quả (CÓ TÀI LIỆU) – 1 THÁNG CUỐI

40 Đề thi thử thpt quốc gia môn lý 2019 chọn lọc Phần 3

40 Đề thi thử thpt quốc gia 2019 môn lý chọn lọc Phần 2

40 Đề thi thử lý 2019 có đáp án chi tiết chọn lọc Phần 1

40 Đề thi thử lý 2019 có lời giải chi tiết chọn lọc Phần 4

EBOOK CÔNG PHÁ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2018 MÔN VẬT LÝ LOVEBOOK

[Mới nhất] 999 đề thi thử THPT Quốc gia 2018 các môn có ĐÁP ÁN và GIẢI CHI TIẾT

13 Lời Khuyên Luyện Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia Hiệu Quả

Đề thi thử Toán Lý Hóa chuyên Vinh 2018 Lần 2

Đề tập huấn thi THPT Sở GD & ĐT Bắc Ninh môn Vật lí 2018