Đề thi thử môn toán 2020 Thầy Thuận CCBOOK Số 7 đáp án chi tiết

Đề thi thử môn toán 2020 Thầy Thuận CCBOOK Số 7 đáp án chi tiết

Đề thi thử môn toán 2020 Thầy Thuận CCBOOK Số 7 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn toán 2020 Thầy Thuận CCBOOK Số 7 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Đề thi thử môn toán 2020 Thầy Thuận CCBOOK Số 7 đáp án chi tiết

Trích trong tài liệu

.
Câu 14. Chọn D.
Dựa vào bảng biến thiên ta có hàm số giảm, TCN y=1; TCĐ x=2
Câu 15. Chọn D.
Ta có hàm số có ba điểm cực trị và
Hàm số đạt cực đại tại
Hàm số đạt cực tiểu tại
Câu 16. Chọn B.
ĐK:
Ta có:
.
Vậy phương trình đã cho có 1 nghiệm.
Câu 17. Chọn A.
Dễ thấy rằng mỗi mặt phẳng đối xứng của tứ diện đều luôn chứa một cạnh của tứ diện và đi qua trung điểm cạnh đối diện.
Suy ra tứ diện đều có 6 mặt phẳng đối xứng.
Câu 18. Chọn A.
Xét hàm số .
Ta có . Suy ra hàm số không có cực trị.
Câu 19. Chọn D.
Gọi cạnh hình lập phương là x. Ta có: .
Câu 20. Chọn D.

Ta có G là trọng tâm tam giác ABC

Câu 21. Chọn D.
Ta có
.
Câu 22. Chọn D.
Hàm số xác định khi và chỉ khi và xác định.
.
Vậy tập xác định
Câu 23. Chọn D.

Ta có

Kết luận
Câu 24. Chọn D.

Hàm số đồng biến trên khoảng khi và chỉ khi

Câu 25. Chọn C.

Gọi H, I lần lượt là trung điểm của BC, AC.
vuông cân tại và .
vuông tại (1).
Lại có: .
Mà HI là đường trung bình của tam giác ABC
(2).
Từ (1), (2) . Do đó: I là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC.
.
Vậy diện tích mặt cầu là .
Câu 26. Chọn A.
Đặt . Với
Phương trình trở thành: (*).
Ta cần tìm m để phương trình có nghiệm phương trình có nghiệm.
Xét hàm với .
Bảng biến thiên:

Hiện tại Đề thi thử môn toán 2020 Thầy Thuận CCBOOK Số 7 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >