Đề thi thử môn toán 2020 Thầy Thuận CCBOOK Số 12

Đề thi thử môn toán 2020 Thầy Thuận CCBOOK Số 12

Đề thi thử môn toán 2020 Thầy Thuận CCBOOK Số 12
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn toán 2020 Thầy Thuận CCBOOK Số 12

tại Tài Liệu Pro

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Đề thi thử môn toán 2020 Thầy Thuận CCBOOK Số 12

Trích trong tài liệu

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
Câu 35. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số cắt đường thẳng tại 3 điểm phân biệt.
A. B. C. D.
Câu 36. Có bao nhiêu giá trị nguyên không âm của tham số m sao cho hàm số nghịch biến trên đoạn ?
A. 3 B. 2 C. 4 D. Vô số
Câu 37. Cho hàm số thỏa mãn ; và . Số cực trị của hàm số bằng
A. 3 B. 2 C. 1 D. 5
Câu 38. Cho hàm số có bao nhiêu tiếp tuyến của đồ thị hàm số song song với trục hoành?
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
Câu 39. Có một tấm gỗ hình vuông cạnh 200 cm. Cắt một tấm gỗ có hình tam giác vuông, có tổng của một cạnh góc vuông và cạnh huyền bằng 120 cm từ tấm gỗ trên sao cho tấm gỗ hình tam giác vuông có diện tích lớn nhất. Hỏi cạnh huyền của tấm gỗ này là bao nhiêu?
A. 40 cm B. cm C. 80 cm D. cm
Câu 40. Cho tứ diện ABCD. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Tìm giá trị của k thích hợp điền vào đẳng thức vectơ ?
A. B. C. D.
Câu 41. Cho hình tứ diện ABCD có trọng tâm G. Mệnh đề nào sau đây là sai?
A. B.
C. D.
Câu 42. Cho tứ diện ABCD và các điểm M, N xác định bởi ; . Tìm x để các vectơ đồng phẳng.
A. B. C. D.
Câu 43. Hình lăng trụ tam giác đều không có tính chất nào sau đây
A. Các cạnh bên bằng nhau và hai đáy là tam giác đều
B. Cạnh bên vuông góc với hai đáy và hai đáy là tam giác đều
C. Tất cả các cạnh đều bằng nhau
D. Các mặt bên là các hình chữ nhật
Câu 44. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?
A. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau
B. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau
C. Hai mặt phẳng cùng vuông góc với mặt phẳng thứ ba thì song song với nhau
D. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với mặt phẳng thứ ba thì song song với nhau
Câu 45. Cho hình lập phương có các cạnh bằng a, khi đó bằng
A. B. C. D.
Câu 46. Cho tứ diện đều ABCD cạnh a, tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và CD.
A. B. C. D. a
Câu 47. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại C, mặt phẳng vuông góc mặt phẳng , , I là trung điểm AB. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng là
A. Góc B. Góc C. Góc D. Góc
Câu 48. Cho hình hộp chữ nhật có , . Gọi là góc giữa hai mặt phẳng và (tham khảo hình vẽ). Giá trị

Hiện tại Đề thi thử môn toán 2020 Thầy Thuận CCBOOK Số 12 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >