Đề thi thử môn toán 2020 Penbook Nguyễn Thanh Tùng 17 đáp án chi tiết

Đề thi thử môn toán 2020 Penbook Nguyễn Thanh Tùng 17 đáp án chi tiết

Đề thi thử môn toán 2020 Penbook Nguyễn Thanh Tùng 17 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn toán 2020 Penbook Nguyễn Thanh Tùng 17 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Đầu trang

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

 

Download Đề thi thử môn toán 2020 Penbook Nguyễn Thanh Tùng 17 đáp án chi tiết pdf

Cuối trang

Câu 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , viết phương trình chính tắc của Elip có trục lớn gấp đôi trục bé và có tiêu cự bằng .
A. . B. . C. . D. .
Câu 2. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào SAI?
A. . B. .
C. . D. .
Câu 3. Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Hỏi là đồ thị của hàm số nào?

A. . B. . C. . D. .
Câu 4. Mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất bao nhiêu mặt?
A. Bốn mặt. B. Năm mặt. C. Hai mặt. D. Ba mặt.
Câu 5. Biết rằng trong đó . Tính
A. . B. . C. . D. .
Câu 6. Cho hình chóp có vuông góc với mặt phẳng , tam giác vuông tại . Biết . Tính bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp.
A. . B. . C. . D. .
Câu 7. Cho hai số thực thỏa mãn phương trình . Khi đó, giá trị của và là:
A. . B. . C. . D. .
Câu 8. Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số ?
A. . B. . C. . D. .
Câu 9. Cho khối nón có bán kính đáy và chiều cao . Tính thể tích của khối nón đã cho.
A. . B. . C. . D. .
Câu 10. Trong không gian với hệ tọa độ , cho và mặt phẳng . Mặt phẳng chứa và vuông góc với mặt phẳng . Mặt phẳng có phương trình là:
A. . B. . C. . D. .
Câu 11. Tính đạo hàm của hàm số sau .
A. . B. .
C. . D. .
Câu 12. Tìm tất cả các giá trị của để hệ phương trình có nghiệm.
A. . B. . C. . D. .
Câu 13. Cho miền phẳng giới hạn bởi , hai đường thẳng , và trục hoành. Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay quanh trục hoành.
A. . B. . C. . D. .
Câu 14. Giải bất phương trình .
A. . B. . C. . D. .
Câu 15. Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A. . B. . C. . D. .
Câu 16. Giá trị giới hạn bằng:
A. . B. . C. . D. .
Câu 17. Cho tứ diện . Trên cạnh , theo thứ tự lấy các điểm , sao cho . Gọi là mặt phẳng chứa đường thẳng và song song với . Khi đó thiết diện của tứ diện cắt bởi mặt phẳng là

Hiện tại Đề thi thử môn toán 2020 Penbook Nguyễn Thanh Tùng 17 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >