Đề thi thử môn toán 2020 Penbook Lê Bá Trần Phương 7 đáp án chi tiết

Đề thi thử môn toán 2020 Penbook Lê Bá Trần Phương 7 đáp án chi tiết

Đề thi thử môn toán 2020 Penbook Lê Bá Trần Phương 7 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn toán 2020 Penbook Lê Bá Trần Phương 7 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Đầu trang

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

 

Download Đề thi thử môn toán 2020 Penbook Lê Bá Trần Phương 7 đáp án chi tiết pdf

Cuối trang

Số báo danh:

Câu 1: Hàm số liên tục trên R và có bảng biến thiên như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

1 2

+ 0 – || +
y 3

0

A. Hàm số đã cho có hai điểm cực trị. B. Hàm số đã cho có đúng một điểm cực trị.
C. Hàm số đã cho không có giá trị cực tiểu. D. Hàm số đã cho không có giá trị cực đại.
Câu 2: Cho hàm số có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của (C), biết tiếp tuyến đó tạo với hai trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng ?
A. B.
C. D.
Câu 3: Cho hàm có đồ thị (C). Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. (C) không cắt trục hoành. B. (C) cắt trục hoành tại 3 điểm.
C. (C) cắt trục hoành tại 1 điểm. D. (C) cắt trục hoành tại 2 điểm.
Câu 4: Cho hàm số . Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng.
A. (-2;0) và B. và (0;2).
C. và (0;2). D. và .
Câu 5: Cho khai triển biết Tính giá trị của biểu thức
A. -78125. B. 9765625. C. -1953125. D. 390625.
Câu 6: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số là:
A. 2. B. 3. C. 0. D. 1.
Câu 7: Cho đồ thị hàm số như hình vẽ.

Khi đó phương trình (m là tham số ) có 6 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi:
A. B. C. D.
Câu 8: Cho khối lập phương cạnh a. Các điểm E, F lần lượt là trung điểm của và . Mặt phẳng cắt khối lập phương đã cho thành hai phần, gọi là thể tích khối chứa điểm và là thể tích khối chứa điểm . Khi đó là:
A. B. 1. C. D.
Câu 9: Gọi là nghiệm dương của hệ phương trình Tổng bằng:
A. 12. B. 8. C. 16. D. 0.
Câu 10: Cho hình chóp có đáy là hình chữ nhật, Cạnh bên vuông góc với đáy và Góc giữa đường thẳng và là:

Hiện tại Đề thi thử môn toán 2020 Penbook Lê Bá Trần Phương 7 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >