Đề thi thử môn toán 2020 PenBook Học Mãi Số 2 có lời giải

Đề thi thử môn toán 2020 PenBook Học Mãi Số 2 có lời giải

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn toán 2020 PenBook Học Mãi Số 2 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Đầu trang

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

 

Download Đề thi thử môn toán 2020 PenBook Học Mãi Số 2 có lời giải pdf

Cuối trang

ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI
+ Mức độ đề thi: TỐT
+ Đánh giá sơ lược:
Kiến thức đề thi phân thành 3 khối 10-11-12 theo tỷ lê hợp lí 15-30-60%
Các câu vận dụng đều thấy xuất hiện ở 3 khối trải đều gần tất c ả các chương
Để đạt điểm cao đòi hỏi kiến thức tốt ở cả khối 3.
Mức độ phân hóa tốt

HƯỚNG DẪN GIẢI
Câu 1: Chọn D.
Số tập con không chứa phần tử nào của tập M là
Số tập con chứa 1 phần tử của tập M là
Số tập con chứa 2 phần tử của tập M là
Số tập con chứa 3 phần tử của tập M là
Vậy số tập con của tập M là
Câu 2: Chọn A.
Vector là một vector chỉ phương trục Ox
Các đường thẳng song song với trục Ox có 1 vector chỉ phương là
Câu 3: Chọn B.
Số các vector là:
Câu 4: Chọn D.
Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy đổi dấu từ âm sang dương khi đi qua nên là điểm cực tiểu của hàm số.
Câu 5: Chọn A.

Câu 6: Chọn D.
Ta có:
Câu 7:Chọn C.

Gọi SO là đường cao của hình chóp tứ giác đều S.ABCD. Do đó góc giữa cạnh bên và mặt đáy là góc
Ta có:
Tam giác vuông SBO tại O có nên cân tại O.
Suy ra
Câu 8: Chọn C.
Ta có: nên
Câu 9: Chọn C.
A. Hàm số là hàm không tăng trên R, loại A.
B. Hàm số
và đổi dấu khi x qua 0
Hàm số không tăng trên R, loại B.
C. tập xác định nên không tăng trên R.
D. Chọn D.
Câu 10: Chọn B.

Tập xác định :
thì và
Vậy hàm số là hàm số lẻ.
Câu 11: Chọn C.
Nếu là cấp số cộng có và công sai d thì

Hiện tại Đề thi thử môn toán 2020 PenBook Học Mãi Số 2 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >