Đề thi thử môn toán 2020 Megabook số 7

Đề thi thử môn toán 2020 Megabook số 7

Đề thi thử môn toán 2020 Megabook số 7
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn toán 2020 Megabook số 7

tại Tài Liệu Pro

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

 

Đề thi thử môn toán 2020 Megabook số 7

Trích trong tài liệu

có tập xác định
Ta có:

Do và khi
Suy ra là tiện cận đứng của đồ thị hàm số.

Suy ra không là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.
Vậy đồ thị hàm số đã cho có 1 đường tiệm cận đứng là
Câu 2: Chọn B.
Hàm số xác định và liên tục trên đoạn

Câu 3: Chọn D.
suy ra đồ thị hàm số có tiệm cận ngang
suy ra đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận đứng
Vậy tổng cộng đồ thị hàm số đã cho có 3 đường tiệm cận. Chọn D.
Câu 4: Chọn A.
suy ra đồ thị hàm số có 1 đường tiệm cận đứng
suy ra đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y=2. Chọn A.
Câu 5: Chọn A.
Trên ta có: .
Khi đó Vậy:
Câu 6: Chọn C.
Tập xác định: D=R.
Ta có
Vậy hàm số luôn nghịch biến trên R. Vây, chọn C.
Câu 7: Chọn B.

Để hàm số luôn nghịch biến trên R thì

Câu 8: Chọn D.
Hàm số nghịch biến trên các khoảng và Hàm số đồng biến trên khoảng
Do đó các đáp án A, B, C đúng.
Câu 9: Chọn D.
TXĐ:

(ĐK: )

(loại) hoặc
Bảng biến thiên

-1

+

2

Câu 10: Chọn A.
ĐKXĐ:
TXĐ:

Vậy nghịch biến trên
Câu 11: Chọn B.
Dựa vào dấu của , ta có bảng biến thiên như sau:

-1 3

Câu 12: Chọn B.
Dựa vào dấu của hàm số ta có bảng biến thiên như sau:

1 2 3

Câu 13: Chọn A.
Câu 14: Chọn C.
Ta có:
Bảng biến thiên:

-1 1

0 + 0 +

-10
Dựa vào bảng biến thiên điểm là điểm cực tiểu
Do đó:
Câu 15: Chọn C.
Xét hàm số trên
Hàm số nghịch biến trên K.
Suy ra

Hiện tại Đề thi thử môn toán 2020 Megabook số 7 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >