Đề thi thử môn toán 2020 Megabook số 2 đáp án chi tiết

Đề thi thử môn toán 2020 Megabook số 2 đáp án chi tiết

Đề thi thử môn toán 2020 Megabook số 2 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn toán 2020 Megabook số 2 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

 

Đề thi thử môn toán 2020 Megabook số 2 đáp án chi tiết

Trích trong tài liệu

Câu 43: Chọn B.
Ta có và ABCD có I là một điểm chung.

Thiết diện là hình thang .
Câu 44: Chọn C.
Ta có:
Để hàm số có 5 cực trị thì đồ thị hàm số phải có hai điểm cực trị nằm về phía bên phải trục tung có hai nghiệm phân biệt dương.

Câu 45: Chọn D.
hoặc Để hai đường thẳng và là đường tiệm cận của đồ thị hàm số thì và không là nghiệm của tử số . Tức là

Câu 46: Chọn D.
+Ta có (x = -1 là nghiệm kép)
+Do đó đổi dấu khi đi qua và Vậy hàm số có 2 cực trị.
Câu 47: Chọn B.
Điều kiện cần để (C) cắt tại hai điểm phân biệt A và B sao cho tam giác OAB vuông tại O là phương trình hoành độ giao điểm có hai nghiệm và
có hai nghiệm phân biệt và

Vậy với thì (C) cắt tại hai điểm phân biệt và Theo Viet ta có: Do đó tam giác OAB vuông tại O.
(tmđk).
Câu 48: Chọn D.

Ta có:
Gọi H là trung điểm của AB.
Do nên Khi đó
Diện tích đáy
Vậy thể tích khối chóp
Câu 49: Chọn D.
Để hàm số đồng biến thì

Vậy giá trị lớn nhất của m là
Câu 50: Chọn D.

+) (C) có tâm I(1;2), bán kính
+) AB là dây cung của (C) đi qua M
+) Ta có AB min
Thật vậy, giả sử CD là dây cùng qua M và không vuông góc với IM.
Gọi K là hình chiếu của I lên CD ta có:

Do tam giác IMK vuông tại K nên
Vậy
+) Ta có:

Hiện tại Đề thi thử môn toán 2020 Megabook số 2 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >