Đề thi thử môn toán 2020 Megabook số 12 đáp án chi tiết

Đề thi thử môn toán 2020 Megabook số 12 đáp án chi tiết

Đề thi thử môn toán 2020 Megabook số 12 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn toán 2020 Megabook số 12 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

 

Đề thi thử môn toán 2020 Megabook số 12 đáp án chi tiết

Trích trong tài liệu

Vậy
CÁCH TRÌNH BÀY KHÁC:

Từ giả thiết suy ra

Gọi H là hình chiếu của I trên BC, M là trung điểm của BC, N là giao điểm của AD và BC suy ra góc giữa (SBC) và (ABCD) bằng và IH là đường cao của tam giác vuông IMN.

Vậy
Câu 48: Chọn D.

-Đặt
-Gọi H, K lần lượt là trung điểm của BC và AD. Do các tam giác ABC và DBC cân tại A và D nên
Lại do các tam giác ABC và DBC bằng nhau nên: hay
-Ta có:

Áp dụng BĐT Côsi ta có:

Dấu “=” xảy ra
Do đó Khi đó:
Vậy
Câu 49: Chọn B.

-Gọi O là giao điểm của Ac và BD, theo giả thiết ta có
– Dựng tại H
(giao tuyến SH)
Dựng tại K.

-Lại do: ABCD là hình thoi nên

Vậy
Câu 50: Chọn B.

-Gọi H là trọng tâm tam giác đều ABC, theo giả thiết suy ra
-Đặt

Áp dụng BĐT Côsi ta được:

Dấu “=” xảy ra
Vậy

Hiện tại Đề thi thử môn toán 2020 Megabook số 12 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >