Đề thi thử môn toán 2020 GV Hồ Thức Thuận CCBOOK Số 2 có lời giải

Đề thi thử môn toán 2020 GV Hồ Thức Thuận CCBOOK Số 2 có lời giải

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn toán 2020 GV Hồ Thức Thuận CCBOOK Số 2 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Đề thi thử môn toán 2020 GV Hồ Thức Thuận CCBOOK Số 2 có lời giải

Trích trong tài liệu

Hàm số có tiệm cận đứng khi và chỉ khi phương trình không có nghiệm
Câu 48: Đáp án D
Số tiền người đó thu được sau n năm: (triệu đồng)

Câu 49: Đáp án B
(1)
Nếu y=0, hiển nhiên không thỏa mãn hệ:
Nếu
Thế vào , ta có (2)
Để hệ có nghiệm thì (2) có nghiệm . Xét hàm có với mọi nên ta có bảng biến thiên hàm như sau:

0 1

– –

0

1

Dựa vào bảng biến thiên trên, ta thấy (2) có nghiệm khi và chỉ khi . Mà và nên
Câu 50: Đáp án A

(1)
Đặt
Chú ý rằng với , mà và nên phương trình này vô nghiệm
Do đó (2)
Xét hàm có
Bảng biến thiên hàm số

1

+ 0 –

1

0 0

Dựa vào bảng biến thiên hàm , ta thấy để phương trình (1) có 2 nghiệm thực phân biệt thì phương trình (2) phải có duy nhất 1 nghiệm thuộc khoảng , nghiệm còn lại (nếu có) khác 1. Số nghiệm của (2) là số giao điểm của đồ thị hàm số và đường thẳng nên điều kiện của m thỏa mãn là

Hiện tại Đề thi thử môn toán 2020 GV Hồ Thức Thuận CCBOOK Số 2 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >