Đề thi thử môn toán 2020 GV DVH Moon Số 22

Đề thi thử môn toán 2020 GV DVH Moon Số 22

Đề thi thử môn toán 2020 GV DVH Moon Số 22
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn toán 2020 GV DVH Moon Số 22

tại Tài Liệu Pro

Đầu trang

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Đề thi thử môn toán 2020 GV DVH Moon Số 22

Cuối trang

MA TRẬN ĐỀ THI
Lớp Chương Nhận Biết Thông Hiểu Vận Dụng Vận dụng cao
Đại số
Lớp 12
(76%) Chương 1: Hàm Số C2 C3 C12 C16 C10 C13 C26 C28 C34 C29 C36 C38 C39 C41 C42 C47 C45
Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit C14 C24 C18 C22 C30 C35 C33 C43 C48 C50
Chương 3: Nguyên Hàm – Tích Phân Và Ứng Dụng
Chương 4: Số Phức
Hình học
Chương 1: Khối Đa Diện
C7 C15 C1 C4 C6 C8 C11 C32
Chương 2: Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu C25 C5 C9 C46
Chương 3: Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian
Đại số
Lớp 11
(16%) Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác C17 C23
Chương 2: Tổ Hợp – Xác Suất C19 C27 C37 C40
Chương 3: Dãy Số, Cấp Số Cộng Và Cấp Số Nhân
Chương 4: Giới Hạn C20
Chương 5: Đạo Hàm
Hình học
Chương 1: Phép Dời Hình Và Phép Đồng Dạng Trong Mặt Phẳng

Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song
Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian C31
Đại số
Lớp 10
(6%) Chương 1: Mệnh Đề Tập Hợp
Chương 2: Hàm Số Bậc Nhất Và Bậc Hai
Chương 3: Phương Trình, Hệ Phương Trình. C49
Chương 4: Bất Đẳng Thức. Bất Phương Trình
Chương 5: Thống Kê
Chương 6: Cung Và Góc Lượng Giác. Công Thức Lượng Giác
Hình học
Chương 1: Vectơ C44
Chương 2: Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ Và Ứng Dụng
Chương 3: Phương Pháp Tọa Độ Trong Mặt Phẳng C21
Tổng số câu 10 21 14 5
Điểm 2 4.2 2.8 1

ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI
+ Mức độ đề thi: KHÁ
+ Đánh giá sơ lược:
Câu hỏi trong đề tập trung vào chương trình lớp 12 học kì 1.
Đề thi phân loại tốt nhờ số lượng từng phần theo mức độ khá hợp lý.
Tuy nhiên với lượng câu hỏi phù hợp với đề thi học kì 1 lớp 12 hơn là đề thi đánh giá 3 năm như hiện nay.
Có 3-4 câu hỏi lạ có thể làm học sinh lúng túng.
Nhìn chung đề phân loại tốt

Hiện tại Đề thi thử môn toán 2020 GV DVH Moon Số 22 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >