Đề thi thử môn toán 2020 GV DVH Moon Số 17 đáp án chi tiết

Đề thi thử môn toán 2020 GV DVH Moon Số 17 đáp án chi tiết

Đề thi thử môn toán 2020 GV DVH Moon Số 17 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn toán 2020 GV DVH Moon Số 17 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Đầu trang

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Đề thi thử môn toán 2020 GV DVH Moon Số 17 đáp án chi tiết

Cuối trang

Tuy nhiên trong các bộ trên vẫn chứa các bộ có 2 chữ số giống nhau, số bộ có 2 chữ số giống nhau là (bộ). Vậy .
Gọi A là biến cố: “a, b, c lập thành cấp số nhân”
Gọi q là công bội của cấp số nhân theo bài ra ta có

Trường hợp 1:
Trường hợp 2: (loại)
Trường hợp 3: (thỏa mãn)
Trường hợp 4: (thỏa mãn)
Vậy
.
Câu 49: Chọn đáp án B.
Hệ phương trình tương đương với:

Tập nghiệm của là phần nằm giữa hai đường thẳng và trên .
Nếu thì hệ phương trình vô nghiệm.
Nếu thì tập nghiệm của là hình tròn (kể cả biên)
có tâm bán kính .
Do đó hệ phương trình có nghiệm duy nhất khi là tiếp tuyến của đường tròn .
Nghĩa là: .
Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất khi .
Câu 50: Chọn đáp án D.
Ta có:
(1)
Xét hàm số có , nên hàm số đồng biến trên .
Bởi vậy:
(2)
Với thì
(2)
(3)
Đặt , phương trình (3) trở thành (4)
Ta thấy, với mỗi thì phương trình cho ta một nghiệm
Xét hàm số với .
Ta có
Ta có bảng biến thiên

0 1

0 + 0

3

3

0
Do đó, để phương trình đã cho có đúng 1 nghiệm điều kiện cần và đủ là phương trình (4) có đúng một nghiệm
(Do m nguyên).

Hiện tại Đề thi thử môn toán 2020 GV DVH Moon Số 17 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >