Đề thi thử môn toán 2020 GV Đặng Việt Hùng Số 7 đáp án chi tiết

Đề thi thử môn toán 2020 GV Đặng Việt Hùng Số 7 đáp án chi tiết

Đề thi thử môn toán 2020 GV Đặng Việt Hùng Số 7 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử môn toán 2020 GV Đặng Việt Hùng Số 7 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Đầu trang

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Đề thi thử môn toán 2020 GV Đặng Việt Hùng Số 7 đáp án chi tiết

Cuối trang

A. B. C. D.
Câu 13. Khối đa diện đều có 12 mặt thì có số cạnh là:
A. 30 B. 60 C. 12 D. 24
Câu 14. Cho tứ diện MNPQ. Gọi lần lượt là trung điểm của các cạnh . Tỉ số thể tích bằng
A. B. C. D.
Câu 15. Cho tập ; . Tập là
A. B. C. D.
II. Thông hiểu
Câu 16. Phương trình có bao nhiêu nghiệm trên khoảng ?
A. 5 B. 4 C. 2 D. 3
Câu 17. Một tổ công nhân có 12 người. Cần chọn 3 người để đi làm cùng một nhiệm vụ, hỏi có bao nhiêu cách chọn?
A. B. C. D.
Câu 18. Tìm hệ số của trong khai triển thành đa thức của .
A. B. C. D.
Câu 19. Cho cấp số nhân có , công bội . Hỏi là số hạng thứ mấy của ?
A. Số hạng thứ 6 B. Số hạng thứ 7 C. Số hạng thứ 5 D. Số hạng thứ 8
Câu 20. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. ( là hằng số) B. .
C. D.
Câu 21. Tính đạo hàm của hàm số :
A. B.
C. D. .
Câu 22. Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình . Phép tịnh tiến theo nào sau đây biến đường thẳng d thành chính nó?
A. B. C. D.
Câu 23. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi M, N, P theo thứ tự là trung điểm của và AB. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. cắt B.
C. D.
Câu 24. Cho hình chóp đều S.ABCD, cạnh đáy bằng a, góc giữa mặt bên và mặt đáy là 60°. Tính khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng .
A. B. C. D.
Câu 25. Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hàm số đã cho đồng biến trên từng khoảng xác định của nó.
B. Hàm số đã cho đồng biến trên .
C. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng
D. Hàm số đã cho nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó

Hiện tại Đề thi thử môn toán 2020 GV Đặng Việt Hùng Số 7 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >